Dags att kämpa för bana, vård och vägpengar – nu behövs enad front i Östnyland

REGIONALT SAMARBETE. Nu är det dags för Östnyland att hävda sig, tillsammans. Bild: Ari Sundberg/SPT

Östbanan, social- och hälsovården, vägnätet – bland annat de här stora frågorna i nya regeringsprogrammet ställer stora krav på Östnyland. Kommunerna måste definiera vad de vill ha och sedan hårt bevaka sina intressen.

Många östnyländska SFP:are var med om att framställa det regeringsprogram som gavs offentlighet på måndagen och ÖN har talat med några av dem. Bakom sig har de några hektiska veckor och många armbrytn...