Dagliga anmälningar om olagligt fiske i ån

EFTERTRAKTAT BYTE. Många fiskar i ån men alla följer inte reglerna. Det kan stå dyrt. Bild: Kristoffer Åberg

Det största problemet med fisket i Borgå å just nu är att en del fiskare behåller främst gösar under minimimåttet 42 centimeter. Det säger fiskeövervakaren Thorbjörn Sirén vid Borgå – Sibbo fiskeområde. Anmälningar till polisen görs dagligen.

Ån är populär eftersom här finns gott om fisk och fritidsfiskarna är i full gång. Thorbjörn Sirén säger att han på sina övervakningsturer påträffar personer från exempelvis Tammerfors och Lojo.

– Människor från olika länder som tillfälligt jobbar i Sköldvik fiskar också flitigt i ån. De drar upp stora mängder fisk.

Det påstås ofta att främst utlänningar gör sig skyldiga till förseelser, men han påpekar att i alla de fall som han fört till polisen de senaste veckorna är det finländare som låtit bli att följa reglerna.

Det är tillåtet att pilka i ån, men bara med ett spö per man.

– Det får vara högst en meter långt.

Fiske med kastspö är förbjudet från Kokon uppåt, men Sirén säger att det många har svårt att förstå är att man måste pilka så att kroken går rakt ned och rakt upp.

– Kast från bryggan är förbjudet, likaså att dra efter sig ett pilkspö från en båt. Då blir det genast kastspö.

Alla fiskar duger

Finländarna är oftast ute efter just gös och öringar men utländska fiskare tar också upp till exempel braxen och mört, naturligtvis intresserar abborre också. Att behålla för små fiskar är olagligt, även om de är döda.

– Dessutom borde man kasta tillbaka också riktigt stora gösar över fem kilo. De smakar inte bra men har goda fortplantningsgener. Tyvärr är storleken ändå något många fiskare fokuserar på, ju större desto bättre även om smaken är dålig.

Man får meta och pilka i ån från augusti till november. Borgå stad vill ändå begränsa fritidsfisket och har skickat en ansökan till NTM-centralen om ganska kraftiga begränsningar. Enligt ansökan skulle ån bli ett specialfiskeområde och den som vill fiska behöver ett avgiftsbelagt lov för ett år i sänder.

Thorbjörn Sirén förklarar att man också vill begränsa den mängd fiskar som tas upp.

– Det är bra men kräver förstås ännu mera övervakning än i dag och vi fiskeövervakare är alldeles för få.

Följderna varierar för de fiskare som anmälts till polisen, men det handlar om böter.

– Polisen avgör storleken från fall till fall. En del fiskar blir nog väldigt dyra.

Mer läsning