Daghemmet Skogsstjärnan ska bli Borgås största – nu godkändes planen

Projektplanen för det nya dagiset Skogsstjärnan godkändes i bildningsnämnden på torsdagen. Man lade till att det ska finnas tillräckligt med plats för varje barn.

Byggandet av det nya daghemmet kan påbörjas år 2020. När det står färdigt är det på två sätt det första i sitt slag i Borgå, uppger man från staden. Det är den första offentliga byggnaden som byggs i massivt trä med clt-teknik, och det är det största daghemmet som någonsin har byggts i Borgå, räknat enligt barnantal.

Kostnaderna beräknas landa på cirka 11 miljoner euro, medan man reserverat 10,2 miljoner euro i budgeten. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när anbuden för entreprenadsskedet har kommit in. För möbleringen av lokalerna reserveras separat 400 000 euro.

När man godkände projektplanen slog man också fast att pedagogiken ska beaktas i byggnaden, och att de utrymmen som är reserverade för det ska vara tillräckligt stora – minst 8 kvadratmeter per barn.

Mer läsning