Daghemmet Lillhjärtat håller tidtabellen

TAKLAGSFEST. I början av mars fick daghemsbarnen bekanta sig med sitt nya daghem. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Byggarbetet vid daghemmet Lillhjärtat i Nickby framskrider och det egentliga byggarbetet torde bli färdigt i månadsskiftet augusti-september.

Sibbo kommun skriver på sin nätsajt att daghemmet kommer att öppna i november då byggnaden är inredd och vädrad.

Till Daghemmet Lillhjärtat flyttar verksamheten från fyra enheter inom småbarnspedagogiken. Daghemmet Solåker, Lillbonden, Ratatupa och Huvikumpu, utom Jokipuistos förskola, kommer att fungera i det nya daghemmet.

Efter sommarlovet, före flytten till det nya daghemmet, börjar Lillhjärtats svenskspråkiga daghemsgrupper i naturdaghemmet Kaisla. De finskspråkiga grupperna kommer att inleda hösten i Daghemmet Solåker. Klubbarna inom den öppna småbarnspedagogiken fungerar i Lillbondens lokaler tills de flyttar till Lillhjärtat.

Daghemsbarnen kommer så småningom att bekanta sig med de nya lokalerna. Redan under vårvintern fick barnen fira den nya daghemsbyggnaden med taklagsfest på Wessmanhusets gård, alldeles intill byggarbetesplatsen. Det bjöds på saft och litet tilltugg.

Lek på gården

I början av hösten, redan innan flytten, är det meningen att daghemsbarnen ska få leka på den nya gården och på det sättet bekanta sig med omgivningen. Inför planeringen av den nya gården har man kartlagt barnens önskemål om hur de tycker om att leka.

Innan flytten till den nya byggnaden är det meningen att daghemsgrupperna går på besök och bekantar sig med de nya lokalerna. Det kommer också att ordnas ett tillfälle för vårdnadshavare där de får bekanta sig med byggnaden innan verksamheten i daghemmet börjar.

Daghemmet Lillhjärtats byggnad ligger i Nickby, nära skolbyggnaderna Nickby Hjärta och Wessmanhuset. Genom att bygga det nya daghemmet har kommunen velat garantera hälsosamma och trygga utrymmen för småbarnspedagogiken. Den nya daghemsbyggnaden gör det möjligt att avstå från de gamla byggnaderna som är i dåligt skick eller som inte lämpar sig för daghemsverksamhet.

De små enheternas flytt till det nya daghemmet möjliggör en enhetlig ledning av pedagogiken. Personalen får stöd av varandra och kan dela med sig av sin sakkunskap till fler. Barnen kan erbjudas verksamhet som motsvarar deras behov och intressen i moderna utrymmen. I planeringsskedet av den nya daghemsbyggnaden har man speciellt fäst märke till en fungerande helhet och barnens skala.

Mer läsning