Daghemmet i Finnby saneras i sommar

GAMMAL SKOLA. det är inte länge sedan gamla skolan i Finnby byggdes om till daghem. Men redan nu finns problem med inomhusluften. Bild: Kristoffer Åberg

I början av juni är det dags att inleda saneringen av fuktdrabbade Finnby daghem. Verksamheten flyttas till andra daghem i staden.

– Vi agerar i början av sommaren för att daghemmets verksamhet inte ska försvåras mer än nödvändigt. Antalet barn i dagvård minskar i juni, då barnens föräldrar börjar ta ut sina semestrar, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Det har som bekant påträffats mikrobskador i konstruktionerna i husets ursprungliga del och i den norra flygelns bottenbjälklag samt i ytterväggens isolering i källarvåningens ventilationsrum.

Vid renoveringen avlägsnas mikrobskadat material i bottenbjälklaget och i källarens yttervägg. Konstruktionerna förnyas genom en fukttekniskt effektiv och lufttät metod.

Byggnadens ventilation har redan balanserats, och de reparationer som säkerställer kryputrymmets vädring har slutförts.

– Nu ska vi ta prover av inomhusluftens kvalitet, så att vi kan förvissa oss om att det som hittills gjorts har utfallit väl. Vi mäter också byggnadens tryckförhållanden för att utreda om de okontrollerade luftläckorna till daghemmets inomhuslokaler har minskat, förklarar lokalitetsdirektören.

Mer läsning