Daghemmen drar igång i Borgå

UPPMUNTRAR RÖRELSE. På nyöppnade Touhula motionsdaghem rör barnen på sig minst två timmar om dagen. Motionsredskapen finns också alltid inom räckhåll. Bild: Kristoffer Åberg

Daghemshösten har dragit i gång. I Borgå har alla som ansökt fått dagisplats. Dessutom har nya privata motionsdaghemmet Touhula öppnat.

Efter en lugn sommar på Borgås daghem börjar dagisverksamheten nu återgå till det normala. Många daghem är redan i fullgång och den här veckan har förskolegrupperna börjat.

– Här får man springa, man får hoppa och vi uppmuntrar att barnen rör på sig...

– Verksamheten har kört i gång i lugn takt, säger Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogiken på Borgå stad.

Samtliga som ansökt om dagisplats via kommunen har blivit placerade. Kundernas önskemål har i regel kunnat realiseras enligt Nyberg.

Flera tillfälliga lokaler

Ett flertal daghem kommer under hösten hålla till i tillfälliga utrymmen på grund av renovering i de ursprungliga lokalerna. Gammelbacka daghem och Näse daghem fortsätter i de tidigare provisoriska utrymmena. Förskolegruppen från Pepot daghem kommer dessutom placeras i Näse skolas baracker, medan förskolegruppen från Kevättuulen päiväkoti är i Vårberga skolas baracker.

TVÅSPRÅKIGT DAGHEM. Touhula motionsdaghem har både finsk- och svenskspråkiga barngrupper. – Barnen kommer höra båda språken här, säger servicechef Essi Söderholm. Bild: Kristoffer Åberg

- Finnby daghem renoveras ännu under hösten. En del av daghemmets barn kommer använda Keskuskoulus utrymmen medan en del är på nya daghemmet Touhula, säger Nyberg.

Motionsdagis saknades i Borgå

Det tvåspråkiga motionsdaghemmet Touhula öppnade i början av augusti. Daghemmet rymmer fyra barngrupper och sammanlagt 60-80 barn.

– Vi har två finska grupper och två svenska grupper. De är indelade enligt ålder – under tre år och över tre år gamla, säger Essi Söderholm, servicechef på Touhula motionsdaghem.

Barnen på daghemmet kommer att motionera två timmar om dagen och alltid ha motionsredskapen synliga.

– Här får man springa, man får hoppa och vi uppmuntrar att barnen rör på sig. Men vi tänker givetvis också på säkerheten och drar gränser, säger Söderholm.

De svensk- och finskspråkiga grupperna är i allmänhet åtskilda, men Söderholm säger att man får se hur det gemensamma arbetet utvecklas med tiden.

– På morgongymnastiken är både svensk- och finskspråkiga barn ute på gården. Vi ordnar också olika lekar som alla får vara med i. Barnen kommer åtminstone höra båda språken här.

Touhula huserar en finskspråkig grupp bestående av 22 barn från Finnby daghem, som har egen personal.

– Vi har diskuterat hur vi ska dela på utrymmena och andra praktiska saker. Samarbetet har gått väldigt bra, säger Söderholm.