Daghem ska byggas för dagens barackbarn

SKOGSSTJÄRNAN I BARACKER. I de här barackerna vårdas de barn som redan i dag hör till Skogsstjärnans daghem. Bild: Kristoffer Åberg

Ett nytt stort daghem i Borgå projektplaneras just nu. Skogsstjärnan på västra åstranden får plats för tio barngrupper, grupper som nu vistas i tillfälliga utrymmen. Samtidigt ska Finnby daghem saneras, igen, och stå färdigt för nya barngrupper senast sommaren 2020.

Redan en längre tid har man i Borgå planerat för ett nytt daghem på västra åstranden, vid Guldlistgatan. Vid budgetdiskussionen i fullmäktige för snart ett år sedan lyftes möjligheten fram att i stället låta privata krafter ta över, och både bygga och sköta verksamheten i daghemmet. Förslaget fick ingen majoritet och därför håller lokalitetsledningen nu på med projektplanering och kostnadsberäkning av det nya daghemmet.

– Medel för Näsedaghemmet finns reserverade i stadens investeringsplan så staden blir ägare av daghemmet, säger lokalitetsdirektör Börje Boström. Vi har utgått från att daghemmet ska ha plats för tio barngrupper men vi kollar ännu behovet.

I investeringsplanen har man reserverat 3,7 miljoner euro för 2019 och 6,2 miljoner euro för 2020 för det nya daghemmet.

Svenska och finska grupper

Enligt Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik, finns det behov av ett kommunalt daghem med tio barngrupper.

– Daghemmet Skogsstjärnan ska ersätta alla de tillfälliga lösningar där våra barngrupper nu är placerade. Vi har tio daghemsgrupper i tillfälliga utrymmen, bland annat i Kokon. Det finns både personal och barn till det kommande daghemmet.

– Dessutom kommer två förskolegrupper som nu är placerade i Näse skolas baracker att flyttas till Strömborgska skolan när den blir färdig.

I det nya daghemmet placeras i huvudsak barn från familjer som bor på västra sidan av ån, men också till en del barn från centrum.

– Skogsstjärnan kommer att ha plats för både svenska och finska dagvårdsgrupper, säger Nyberg.

Fyra grupper till Finnby

Nyberg har väntat på att få besked av lokalitetsledningen om i hurudant skick det tidigare daghemmet i Finnby är och om det ska renoveras.

Den gamla finska skolan i Finnby byggdes om och byggdes till och blev daghem 2014. Efter bara en kort tid blev det problem med inomhusluften i det totalrenoverade huset och daghemsgrupperna flyttades bort.

Efter granskning och en del rivarbete har man nu inom lokalitetsledningen tagit beslut om att renovera huset.

– För tillfället görs de sista ritarbetena och en rengöring av de gamla byggdelarna som sparas, säger Boström. Vi planerar att använda huset som daghem också i fortsättningen.

– Tidtabellen är inte slutligt fastställd men under år 2019 eller senast sommaren 2020 ska huset stå inflyttningsklart.

I investeringsplanen finns inga öronmärkta pengar för Finnby daghem.

Vad kostar det att utföra rivnings-, rengörings- och byggarbetena i Finnby?

– Finnby- dagisreparationen har finansierats med lokalitetsledningens anslag för underhållsreparation, säger Boström.

Daghemmet har plats för fyra barngrupper. Leila Nyberg vet ännu inte vilka barn som flyttas till Finnby.

– Jag kan inte i det här skedet säga om platserna i Finnby utgör ett tillägg till stadens dagvårdsutbud eller om daghemmet ska ersätta någon äldre fastighet i dåligt skick. Det är lokalitetsledningen som ansvarar för fastigheterna och som gör konditionsgranskningar.

Daghem i framtiden

Bland nya daghemsprojekt med sikte på framtiden finns utvidgningen och totalrenoveringen av Huktis daghem, med totalt 2,5 miljoner euro under 2021 och 2022.

Dessutom planeras ett nytt centrumdaghem, men med utomstående finansiering. Här har lokalitetsledningen räknat med ungefär 8 miljoner euro, för 2025, vilket betyder att det lär dröja innan projektet blir aktuellt.