Dagens unga är morgondagens hopp

Finlands politiker behöver bli yngre. Inte för att unga fattar bättre beslut än äldre, men för att vi behöver unga politikers erfarenheter och kunskap.

Vi har gjort vårt. Låt nu land som har betydelse för klimatet sköta sitt ansvar. Sedan kan vi fortsätta, som inte på något sätt kan inverka på klimatet över huvud taget.

Så här resonerar många, och det är just det tänkesättet som får ungdomarna att ställa sig på barrikaderna.

Den unga generationen är besviken på oss vuxna och menar att "det borde inte behöva vara unga eller studerande som tar tag i att stoppa klimatförändringen, men om ingen annan gör det så måste vi." Det säger FSS ordförande Bicca Olin i ett pressmeddelande.

Inspirerade av Greta Thunberg i Sverige kräver ungdomar från hela Finland en hållbar klimatpolitik, så att deras generation och framtida generationer också har en planet att leva på.

I fredags klimatstrejkade högstadie- och gymnasieelever utanför Riksdagshuset, och i Borgå marscherade studeranden ut från klassrummen och samlades till en demonstration på torget.

Initiativtagarna till aktionen i Borgå, artonåriga Karla Still och sjuttonåriga Sofia Held, menar att det som behövs är politiska och strukturella beslut för att åstadkomma förändringar.

Ett trettiotal unga samlades på ett vinterkallt torg för en väl planerad demonstration i positiv anda. Lokalmedia var på plats, men var befann sig de vuxna – politiker och beslutsfattare som annars tävlar om ungdomarnas gunst?

Klimatet kommer att vara en av de viktigaste frågorna i riksdagsvalet. Det är riksdagspartierna överens om. Debatten handlar om vad Finland bör göra för att stoppa klimatförändringen och hur målen ska uppnås.

Det förefaller som om dagens unga är beredda till mer drastiska och omfattande åtgärder än vi vuxna och äldre. Vi som har vant oss vid en bekväm levnadsstandard där konsumtion och långfärdsresor ger oss livskvalitet, och har uppnådda förmåner som vi tycker att vi gjort oss förtjänta av.

Unga vill ha mindre prat och mer åtgärder, och hoppas att vårens riksdagsval avgör Finlands roll i den globala förändring som vi behöver för att kunna rädda klimatet. Nästa regerings huvudsakliga mål borde vara att bromsa klimatförändringen, anser Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

Den nya riksdagen kommer att förnyas rejält i och med att många nuvarande ledamöter avslutar sin riksdagskarriär. Betyder det samtidigt att riksdagen föryngras är en annan fråga.

Om två månader ska partierna ha sina kandidatlistor spikade. Alla partier vill ha en så mångsidig lista namn som möjligt. Män, kvinnor, representanter från olika områden i samhället, olika grupper och förstås olika åldrar. Partierna är måna om att få unga kandidater.

Föra fyra år sedan invaldes betydligt fler ledamöter under 35 år än i de två föregående valen. Av de invalda är 17 procent under 35 år, men genomsnittsåldern för de manliga ledamöterna är snäppet under 50 år, och för de kvinnliga riksdagsledamöterna är genomsnittsåldern 44 år.

I riksdagsvalet röstar nästan 73 000 finländare för första gången. Totalt finns det 4,5 miljoner röster att tävla om, så förstagångsväljarna är knappast avgörande för valresultatet.

Men Finlands politiker behöver bli yngre. Inte för att unga fattar bättre beslut än äldre, men för att vi behöver unga politikers erfarenheter och kunskap.

Samtidigt kan besvikelsen och frustrationen över dagens politik och beslutsfattare leda till att färre unga vill engagera sig i politiska partier och väljer andra kanaler för att påverka.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland