Välbefinnande prioriteras på jobbet

Att se till att arbetstagare mår bra och känner sig trygga i sitt arbete ses som allt viktigare hos arbetsgivare på stora och små företag. Det är många bitar som ska vara på plats för att trivseln ska frodas på arbetsplatsen.

STÖDJANDE TRIO. Företagshälsovårdaren Anneli Hamunen, personalchef Petteri Widemark och företagsläkaren Janne Anttila arbetar tillsammans för att se till att de anställda på kärnkraftverket känner sig trygga såväl fysiskt som psykiskt.
19.01.2016 14:10 UPPDATERAD 19.01.2016 14:46
Ergonomi, arbetsplatssäkerhet och alkohol- och missbruksprogram. Lovisa kärnkraftverk är en av många östnyländska arbetsplatser som tar arbetstrivsel på allvar. På kärnkraftverket arbetar i dag omkring 500 personer och många av dem började arbeta där redan på 1970-talet när kärnkraftverket byggdes.
– Vår arbetsplats är inte direkt konjunkturkänslig eller utsatt för samma sorts turbulens som det är inom andra branscher. Hos oss blåser det från havet och inte så mycket från inlandet, så här gör man långa karriärer. Våra anställda har också ett starkt yrkeskunnande och en stark yrkesidentitet, som är centrala delar i vårt välbefinnandearbete, säger företagsläkare Janne Anttila.
– Här på kärnkraftverket är alla anställda i någon mån en expert, vilket betyder att de har givande och stimulerande arbetsuppgifter som påverkar välbefinnandet positivt, säger personalchef Petteri Widemark.
Hur man ska gå tillväga i arbetet med att göra Lovisa kärnkraftverk till en frisk arbetsplats där man mår bra styrs i huvudsak från koncernnivå. Företaget har bland annat ordnat temakampanjer om positiv feedback. Det ordnas också olika fritidsaktiviteter och finns lokala hobbyföreningar som sysslar med körsång, paddling och kultur.
– Att hålla på med idrott och gympa kan vara bra för att öka känslan av gemenskap. Men det viktigaste för arbetstrivseln är inte gympan man gör under arbetsrasterna utan det handlar om vilka förutsättningar man har att göra sitt jobb bra, säger Janne Anttila.

Huvud och kropp som helhet

Borgå stad är den största arbetsgivaren i Östnyland och har strävat efter att främja de anställdas arbetshälsa på olika sätt i över tjugo år. Tidigare låg fokus på den fysiska arbetsomgivningen där man såg till att den var säker och ergonomisk, till exempel handlade det om att de anställda arbetade vid rätt sorts bord och stolar. Men under åren har fokus breddats och nu arbetar man med att försöka trygga såväl den fysiska arbetshälsan som det mentala välbefinnandet på arbetsplatsen.
– Man arbetar alltid i en gemenskap så då räcker det inte att tänka att jag klarar mig själv. Arbetsmiljö som ord är något luddigt, men den är ändå viktig. Allt arbete är inte bara trevligt utan det ingår även rutinuppgifter. Men om man trivs med sina kollegor klarar man även av att göra de tråkiga uppgifterna bra, säger Anu Kalliosaari, personaldirektör på Borgå stad.
Staden har i flera år också satsat särskilt på olika chefsutbildningar där man fokuserar på att utveckla ledarskap.
– Chefen spelar en stor roll då de har förutsättningar att påverka mer än en annan anställd. Till exempel har chefen möjlighet att låta människor blomstra om de så vill och då är det särskilt viktigt att chefen agerar på ett rättvist sätt.
Det är också viktigt att den anställda får feedback och känner sig hörd, vilket bland annat genomförs genom årliga utvecklingssamtal mellan de anställda och deras chefer, berättar Anu Kalliosaari. Andra viktiga delar för att försöka skapa välbefinnande görs genom att staden och de olika arbetsenheterna ordnar diverse aktiviteter för de anställda. Det kan röra sig om olika motions- och idrottsaktiviteter, rekreationsdagar och teaterutflykter.
– Dessa är viktiga för att stärka gemenskapen så att man känner sig som en tydlig del av gruppen. Att gå på teater ger ju inga direkta färdigheter för att bättre kunna utföra sitt jobb, men att lära känna sina kollegor i andra sammanhang än på jobbet är ju positivt.

Mycket ingår i välbefinnande

Borgåbon Anita Andsten arbetar som egenföretagare specialiserad på arbetshandledning. Hon besöker stora och mindre företag i olika branscher runtom i Svenskfinland och arbetar med frågor som rör trivsel och välbefinnande i arbetet.
– Det handlar oftast om samarbete och hur man ska arbeta i gruppen. Det gäller inte bara om att ta hand om en kris eller när det har hänt något utan det handlar mycket om att arbeta också förebyggande.
Det är många ingredienser som ska vara på plats för att man ska trivas på arbetet.
– Man kan rita en blomma med många kronblad runt där välbefinnandet är i mitten och där bladen består av till exempel en god arbetsmiljö, fysisk och mental hälsa, trevlig arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling, arbetstider och balans mellan arbete och fritid.
– Man ska komma ihåg att man själv är sina kollegors sociala miljö och ställa sig frågan vad för slags miljö man bidrar till. Vi vet ju att glädje och positivitet smittar, och detsamma gäller negativitet.
Trots att mycket blivit bättre när det gäller medvetenheten kring betydelsen av arbetstrivsel så finns det en baksida.
– Om man jämför med hur det var tio år tillbaka i tiden så upplever många att de i dag bland annat har fått mångsidigare arbetsuppgifter och större påverkansmöjligheter. Men sedan finns en stor grupp som samtidigt drabbats av utmattning, så vi har av båda sorterna, säger Anita Andsten.

Välbefinnande också viktigt för familjeföretag

Byggföretaget Pöllönen Oy från norra Paipis är ett mindre familjeföretag som för tillfället har sex anställda. Företaget grundades 2007 och redan från början har man arbetat aktivt med att försöka se till att alla på företaget har det bra. Under åren har både villkoren och kraven när det gäller arbetsplatssäkerhet och arbetshälsa inom byggbranschen också blivit bättre.
– I ett litet familjeföretag händer det att man tjafsar och bråkar sinsemellan, men vi hittar sedan lösningen tillsammans. Vi känner varandra väl och vi försöker alltid visa varandra hänsyn till exempel när det gäller familjesituationer, säger ekonomi- och personalansvariag Sirpa Pöllönen som grundade företaget tillsammans med sin man Tapani Pöllönen.
Personalen känner sig trygg när kollektivavtal följs och det finns öppna och tydliga spelregler som gäller på arbetsplatsen. Det är även viktigt att det finns ett fungerande samarbete med företagsläkaren, berättar hon.
– Välbefinnande på arbetsplatsen påverkar hur länge arbetstagaren stannar på företaget. Jag har märkt att särskilt unga byter jobb om de inte är nöjda med arbetsmiljön, säger Sirpa Pöllönen.
– Jag skulle önska att det fanns någonstans man kunde ringa och anonymt anmäla arbetsplatser där det råder ett dåligt arbetsklimat. För det finns mycket osynlig vantrivsel på arbetsplatser som ingen ingriper i utan som i stället syns genom att personalomsättningen är hög.

ANDRA LÄSER