Wilenius båtvarvs ritningssamling till Borgå museum

Kaj Wilenius arvingar har donerat båtritningar, modeller, halvmodeller och fotografier från Wilenius varv till Borgå museum.

Wilenius båtvarv, bilden från 1947.
12.09.2022 09:32
Då Ludwig Wilenius år 1932 grundade båtvarvet vid västra stranden av Borgå å fanns det flera båtvarv längs ån. I Borgå har man genom tiderna tillverkat hundratals båtar av olika storlek, men även stora oceangående fartyg.
Kulturarvet kring Wilenius båtvarv är betydande. Många av båtarna som är gjorda vid varvet används fortfarande, detta arv är således både materiellt och immateriellt och levande. Vid det Wileniuska varvet framställdes totalt cirka 450 fartyg från sjökryssare på tiotals fot till fanérbåtar för marinen. Varvet var i tiderna en av de viktigaste tillverkarna av nöjesbåtar i vårt land. 
Till Borgå museums samlingar i anknytning till sjöfart hör också material från båtbyggerier i Borgå. Samlingen utökades när Kaj Wilenius arvingar donerade en omfattande helhet av Wilenius varvs båtritningar, modeller, halvmodeller och fotografier. Ritningarna identifieras och katalogiseras i samarbete med Museiverket, Yrkeshögskolan Metropolia och Borgå museum. Samlingen omfattar perioden från varvets första år till dess guldålder på 1940-och 1950-talen. Ritningarna skall även digitaliseras.

ANDRA LÄSER