Ungdomsgårdarnas betydelse uppmärksammades av Rädda Barnen i Borgå

Ungdomslokalerna är populära samlingsställen med trygga vuxna för Borgås ungdomar. Därför uppmärksammar Rädda Barnen i Borgå ungdomsgårdarna som Årets barnvänliga gärning.

Lasse Yrjölä och Petra Backman tar emot diplomet av ordförande Erja Hanni. Övriga Pirjo Saarinen (t h), Leena Partanen, Gun Hede och Riitta Halonen.
Helen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
24.11.2022 09:36 UPPDATERAD 24.11.2022 13:12
Måndag eftermiddag  surrar det av aktiviteter i ungdomslokalen Zentra i WSOY-huset. Att ett sällskap något äldre damer befinner sig här får inte någon att höja på ögonbrynen, men de är här av en alldeles speciell anledning.
Erja Hanni är ordförande för föreningen Rädda Barnen i Borgå, och hon berättar att varje år uppmärksammar föreningen någon eller något som man anser gör gott för barn och unga. I år har föreningens styrelse valt att ge utmärkelsen till ungdomsgården Zentra, Kertsi i Gammelbacka och Nuokka i Vårberga.
– De är gemensamma vardagsrum för alla barn och ungdomar i Borgå. I trygga och övervakade utrymmen kan de unga utöva hobbyer och tillbringa fritid med sina kompisar. Under öppettiderna finns alltid trygga vuxna på plats, säger Erja Hanni.
I år är FN:s tema för Barnens rättigheter ”Barn har rätt till trygghet”. Rädda Barnen i Borgå menar att ungdomsgårdarnas verksamhet främjar välmåendet hos barn och ungdom i en trygg omgivning.
Ungdomsarbetarna Petra Backman och Lasse Yrjölä tar emot priset, ett diplom, och femtio biobiljetter att dela ut bland ungdomarna. 
De är gemensamma vardagsrum för alla barn och ungdomar i Borgå. I trygga och övervakade utrymmen kan de unga utöva hobbyer och tillbringa fritid med sina kompisar.
Ungdomsgårdarna besöks regelbundet av flera hundra ungdomar. Förutom att de unga umgås med sina vänner, finns det mycket att göra, berättar ungdomsarbetarna om verksamheten i stadens tre ungdomslokaler.
– Vi ordnar olika tema- och filmkvällar. Under nationella spelveckan var det spel på programmet, och under  Barnvänliga veckan nyligen planerades programmet enligt det temat, säger Lasse Yrjölä.
På ungdomsgårdarna finns också klubbar som leds av ungdomarna själva. Just nu drar en niondeklassare en kockkurs för fjärde-och femteklassare.
– Klubben träffas fyra gånger, och ledaren får femtio euro, arbetsintyg och erfarenhet, säger Petra Backman.
I Zentra finns ett litet kafé där man kan köpa sig något att äta och dricka, men man kan också själv ta med sig mellanmål, eller använda köket för att laga mat.
– I alla tre ungdomsgårdar finns möjligheter till flera olika aktiviteter, och lokalerna hyrs även ut till utomstående. I Zentra träffas en grupp ukrainska flyktingar för att pyssla tillsammans, säger Petra Backman.
Erja Hanni är väldigt glad över det hon och den övriga i Rädda Barnens i Borgå styrelse hör ungdomsarbetarna berätta.
– Allt det ni säger bekräftar att årets utmärkelse verkligen går till rätt mottagare. 

Årets barnvänliga gärning

Utses årligen av styrelsen för föreningen Rädda Barnen i Borgå. 
Diplomet kan ges till en person eller ett samfund, som med sin verksamhet stöder barnens rättigheter, välmående och deltagande samt verkar föredömligt för befrämjandet av barnvänlig verksamhet. 
 År 2021 erhölls diplomet av Borgå Föräldraföreningar.

ANDRA LÄSER