Toppnamn till Sibeliusdagarna i Lovisa

Jan-Erik Gustafsson firar tjugo år som konstnärlig ledare för Sibeliusdagarna i Lovisa, och gör det med besked. Höstens kammarmusikfestival kommer med toppnamn, uruppförande och Borgåvisit.

KONSTNÄRLIG LEDARE. – Jag är väldigt glad över att Lovisa syns ute i världen som Sibelius stad, säger Jan-Erik Gustafsson som sedan 1998 skapat programmet för de årligen återkommande Sibeliusdagarna.
De goda nyheterna inför höstens Sibeliusdagar i Lovisa är många, men för tillfället går tonångarna i moll. Kulturinstruktör Sirpa Flinck, som sedan tjugo år tillbaka varit festivalens eldsjäl samt radarpar till konstnärliga ledaren Jan-Erik Gustafsson, gick bort i helgen och nu försöker man lära sig lägga festivalpusslet på egen hand.
– Det är en stor förlust, i alla år har vi planerat festivalen tillsammans, säger Gustafsson.
KONSTNÄRLIG LEDARE. – Jag är väldigt glad över att Lovisa syns ute i världen som Sibelius stad, säger Jan-Erik Gustafsson som sedan 1998 skapat programmet för de årligen återkommande Sibeliusdagarna.
Planeringen är trots det långt gången och andra veckoslutet i september fylls Lovisa av kammarmusik i varierade former. Jan-Erik Gustafsson beskriver festivalprogrammet som mångsidigt med det där lilla extra för att fira att Finland firar 100 år.
Som festivalens panggrej lyfter han fram uruppförandet av Aulis Sallinens komposition Dance Music Suite Op. 107.

Nyskrivet

– Det är fantastiskt att vi på Sibeliusdagarna som första får sätta upp ett nyskrivet verk av en legendarisk tonsättare som Aulis Sallinen. Det är en stor ära både för festivalen och för mig personligen, säger Gustafsson.
– Visserligen har jag ännu inte sett noterna eller fått en chans att snacka med Sallinen om verket, men jag gissar att det blir lite bolero-aktigt.
Det är fantastiskt att vi på Sibeliusdagarna som får sätta upp ett nyskrivet verk av en legendarisk tonsättare som Aulis Sallinen.
Sviten framförs av en kvartett som består av Mika Väyrynen på dragspel, Elina Vähälä – en av Finlands mes aktiva solister ute i världen – på violin, Jan-Erik Gustafsson på cello och Paavali Jumppanen på piano.

Borgåvisit

Speciellt, och nytt för Lovisas egen kammarmusikfestival, är att Sallinens dansanta svit ges i Borgå domkyrka.
– Vi har haft som tradition att ge en konsert utanför de vanliga konsertplatserna i Lovisa. I fjol gästspelade vi i Pernå kyrka och i år står domkyrkan i Borgå i tur, säger Gustafsson.
I Borgå bjuds det också på Einar Englunds Violinsonat, tolkad av världskända violinisten Anna-Liisa Bezrodny och Paavali Jumppanen, samt Antonín Dvořáks Pianokvintett nr 2 Op. 81.
Vi har haft som tradition att ge en konsert utanför de vanliga konsertplatserna i Lovisa.
Kompositören Jean Sibelius, som gett Lovisafestivalen namnet, finns förstås också med i programmet. Sibeliusdagarna inleds de facto i Lovisa gymnasium med Sibelius "förtjusande blomstersvit" Blomstyckena som egentligen heter Fem stycken för piano, op.85.
Pianisten Paavali Jumppanen, som varit med några gånger tidigare, återvänder till Lovisa. Sibelius Valse triste tolkar han tillsammans med rumänske altviolinisten Răzvan Popvici som ses på festivalen för andra gången.

Symfoni nummer 4

Jan-Erik Gustafssons cello ljuder å sin sida i Aulis Sallinens underhållande och virtuosa stycke Don Juanquixotes nattliga danser Op. 58 som hämtat influenser bland annat från tangon och jazzens rytmer.
Sedan festivalstarten har Gustafsson haft som mål att uppföra Sibelius alla sju symfonier, och vid det här laget är man framme vid nummer fyra, Symfoni nr 4 a-moll Op.63 som framförs i Lovisa kyrka. Lojo stadsorkester, med Esa Heikkilä som dirigent, gör ett sällsynt gästspel i drottningstaden.

Sibeliusdagarna i Lovisa

Kammarmusikfestivalen ordnas den 7–10 september med Lovisa gymnasium, Bonga slott, Harjurinteen koulu och Lovisa kyrka som konsertplatser. I år ger man också en konsert i Borgå domkyrka.
Öppningskonsert hålls torsdagen den 7.9 kl. 19 i Lovisa gymnasium följt av Borgå visit fredag 8.9 kl. 19 i Borgå domkyrka, Trio Entré lördagen den 9.9 kl. 14 på Bonga slott, Iloiset laulukarneevalit lördagen den 9.9 kl. 15 i Harjurinteen koulu, Den store Sibelius lördagen den 9.9 kl. 19 i Lovisa kyrka och avslutningskonserten Das lied von der erde söndagen den 10.9 kl. 18 i Lovisa kyrka
Biljetterna kostar 20–30 euro beroende på konsertplats, barnkonserten kostar 10 euro. Fås via Lovinfo, 019–555 555 eller lovinfo@loviisa.fi
För mera information se www.loviisansibeliuspaivat.net.
Sibeliusdagarna avslutas storslaget med Gustav Mahlers symfoniska komposition Das lied von der erde, eller Jordens sång som verket kallas på svenska. I Lovisa tolkas stycket av den internationellt kända mezzosopranen, Pellingefritidsboaren Monica Groop och tenoren Tuomas Katajala. Medverkar gör också hela raden festivalmusiker samt kammarmusikorkestern E-Ensemble under ledning av Esa Heikkilä.

Omtyckt festival

– Det är fantastiskt vilka namn vi kan bjuda publiken, säger Gustafsson som utnyttjat sina kontakter för att rada upp ett musikaliskt startfält av toppkvalitet.
– Men alla som någon gång varit med älskar det och brukar ringa efteråt och säga "Gusse, när får jag komma tillbaka?".
Det är fantastiskt vilka namn vi kan bjuda publiken.
Med tanke på att festivalbudgeten ligger på runt 30 000 euro är det anmärkningsvärt att till exempel Lojo stadsorkester kommer emot i gage och deltar.
Sibeliusdagarna ordnades för första gången 1989 och har blivit en bestående del av musiklivet i Lovisa. Publiktillströmningen har varierat från toppar på 2 000 besökare då Seminaarimäen Laulajat gästade Bastion Ungern till ett snitt på cirka 1 000 besökare.
– Konsertsalarna i Lovisa är små, till exempel får bara drygt 80 personer plats i Bonga slott. Det leder till att vi inte når så väldigt höga publiksiffror, säger Jan-Erik Gustafsson
Årets festivalprogram beskriver som helhet beskriver han som ett smörgåsbord med någonting för alla smaker. Familjens yngsta har inte heller glömts bort. Tevebekantingarna Satu Sopanen & Tuttiorkesteri bjuder barnen på en glad sångkarneval.
ANDRA LÄSER