Konceptet för Citymarket och hotellet på Västra Åstranden är klart

Nu finns ett färdigt koncept för hur området på Västra Åstranden ska byggas. I konceptet ingår både en Citymarket-affär, ett hotell och bostäder. På torsdag avslöjas planerna i detalj.

Kanske snart byggstart. Tomten mellan Kokonvägen och Konstfabriken ska rymma ett hotell, en stor mataffär och bostäder. Projektet har tagit ett steg vidare, och på torsdag berättar Kesko om sitt koncept för området.
Satsningen på Västra Åstranden är en verklig storinvestering, både för Borgå stad och för Kesko. Efter många beslut och besvär är projektet äntligen i det skedet att man kan prata om ett förverkligande.
– Från stadens sida har vi gjort vår del. Vi har en detaljplan som vunnit laga kraft och kan bevilja bygglov snabbt bara ansökan fyller kriterierna, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.
Detaljplanen för området fick laga kraft för ungefär ett år sedan. von Schoultz är glad över att Kesko nu fått planerna så långt klara att man kan sikta in sig på byggstart i en rätt nära framtid.
– Jag hoppas och tror att det blir av nu, säger han.
Enligt ett pressmeddelande från staden omfattar helheten som planerats mellan Konstfabriken och Kokonvägen en modern K-Citymarket, ett hotell, bostäder och välfärdstjänster. Investeringen väntas ge fler arbetsplatser i Borgå och öka antalet turister och evenemang. Från stadens sida räknar man också med att dragningskraften för hela området kring Konstfabriken ökar. Att utveckla Västra åstrandens område är ett av Borgå stads mest betydande utvecklingsprojekt.

Klart koncept

Timo Heikkilä som är regiondirektör på Kesko är lika nöjd med att projektet kommit till en punkt när man kan prata om byggstart, om än rätt förtegen om detaljerna kring projektet.
– Vi har nu ett koncept för hela området och det kommer vi att presentera för stadens ledning på onsdag och för pressen på torsdag, säger han.
I konceptet ingår hotell, Citymarket och bostäder. Kesko tänker söka bygglov för projektet under senare delen av året.
När det blir byggstart kan Timo Heikkilä inte säga.
– I dessa coronatider kan ingen säga något alls om framtiden, men utan corona kunde det gå ganska snabbt, säger han lite kryptiskt.
När projektet körde i gång för flera år sedan fanns ett klart behov av ett nytt hotell i Borgå. Sedan dess har det blivit klart att fastigheten vid Krämartorget förvandlas till hotell och öppnar om ungefär ett år. Det har inte påverkat Keskos planer för västra åstranden.
– Den här coronaepidemin står hårt mot inkvarterings- och restaurangbranschen och det är svårt att förutspå hur branschen återhämtar sig. Men vårt koncept ger alla aktörer en bra möjlighet att verka, säger Heikkilä.
ANDRA LÄSER