Välkommen musikalisk kyss över språkgränsen

Alva-kören och Porvoon Mieslaulajat höll en gemensam konsert i lördags. Recensenten hoppas samarbetet fortsätter.
15.05.2023 14:36

Besame mucho! Alvakören & Porvoon Mieslaulajat. 

Dirigenter: Nina Fogelberg & Luc Thelin.
Linnankosken lukio 13.5.
Kyss mig mycket! En lika stämningssättande som uppfordrande konsertrubrik – eller som det närmare formuleras av arrangörerna: ”två varelser blir ett hjärta”. Eller, varför inte, två hjärtan som klappar i samma takt. Associationerna går åt olika håll, men med samma slutsats; ett möte och en känsla utöver det vanliga.
När 5-åriga Alvakören och 77-åriga Porvoon Mieslaulajat för första gången, Floradagen till ära, uppträdde tillsammans inom ramen för konserthelheten Besame mucho förlänades ovanstående bilder ytterligare innebörder.

ANDRA LÄSER