Då allt blir för mycket

Varför känner sig unga flickor sig ensammare och mera ångestfyllda än pojkar? Det frågar man sig i bland annat Borgå efter att Institutet för hälsa och välfärd (THL) gett ut med sin senaste rapport för hela landet. Tyvärr finns inga enkla svar.

Enligt enkäten Hälsa i skolan gillar drygt hälften av de finländska barnen och ungdomarna skolan, de tycker också att lärarna intresserar sig för hur det står till med eleverna. Långvarig skoltrötthet...