Nu brinner det i knutarna för småskolorna i Lovisa

Senast den 15 april måste stadsfullmäktige i Lovisa få alla utredningar och fakta om Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu, Kuggom daghem och Lekgården för att kunna klubba igenom indragningsbesluten i tid. Föräldrarna som motsätter sig indragningarna ger inte upp.

PROTEST. Föräldrar och andra engagerade bybor samlades till demonstration inför Lovisafullmäktiges möte i december.
– Vi har det jättebråttom, säger Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd i Lovisa.
ANDRA LÄSER