Skolmaten äventyras och tider bokas om inom tandvården när coronan orsakar personalbrist i Borgå

Icke-brådskande tider ombokas inom tandvården och inom barn- och familjetjänsterna och kostservicen råder det personalbrist i Borgå.

Bristen på personal har drabbat Borgå stads kostservice hårt. Resultatet kan bli elevernas varma måltid ersätts med frukt och mellanmål.
På grund av interna personalförflyttningar inom social- och hälsovården måste icke-brådskande tider inom tandvården och inom barn- och familjetjänsterna ombokas under den här veckan och under nästa vecka, meddelar Borgå stad.
Kunderna erbjuds ersättande tider via telefon. Läget ses över dagligen.
– Det svåra coronaläget syns som personalbrist och med hjälp av interna personalförflyttningar tryggar vi tjänster i hälsostationen samt tjänster för äldre i servicehusen, på vårdavdelningar och i hemvården. Vi är ledsna för att vi måste ändra bokade tider, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i stadens pressmeddelande.
Inom stadens kostservice är personalläget kritiskt på grund av coronaläget. Det kan leda till att skolkök inte kan hållas öppna.
– Vi har inom kostservicen förberett oss så att centralköket snabbt kan leverera frukt och mellanmålsprodukter om skolans kök saknar personal och en varm måltid således inte kan serveras. Vi ber hemmen ha förståelse och tålamod i fall kostservicen hamnar i en sådan situation, säger tf. verkställande direktör Leila Korhonen.