Vattenproblem i Isnäs är igen aktuella

Isnäs byaråd har författat ett brev till Lovisa vattenaffärsverk med anledning av vattenkvaliteten på området. Det talas om åratal av dåligt vatten. Från vattenverket säger man att saken borde vara åtgärdad. Nu är frågan om kompensation ännu oklar.

Max Nyberg
29.08.2019 06:37 UPPDATERAD 29.08.2019 10:37
Vattenproblematiken var uppe i Affärsverket Lovisa vatten på tisdagen, och där konstaterar man att vattenledningarna är spolade och att man inte mottagit någon negativ respons sedan dess. Man beslöt sig också för att bordlägga frågan om kompensation.
MIa Aitokari, en av de tre som skrivit under brevet (som är daterat 2.8) till vattenverket, säger att hon har förståelse för att situationen med grumligt vatten kan vara svår.
– De kan väl inte göra mycket annat än att spola. Så det är bara att vänta och se.
Problemet med vattnet härstammar från det gamla vattentaget i Rosendal. Nu används ett nytt vattentag som också finns i Rosendal och vattnet där är rent. Samlingar av järn och mangan har fastnat i nätverkets lägsta punkter och lossnar med jämna mellanrum i samband med större tryckförändringar i vattenledningarna,
Problemen har förekommit under ett antal år. Aitokari nämner vattenprover från 2016 som pekar på förhöjda halter av bland annat mangan och järn. Däremot är det svårt att säga hur utbrett problemet är, även om brevet till vattenverket låter förstå att det är något som många Isnäsbor stött på. Det handlar om grått eller brunt vatten som förekommer oregelbundet.
– Min uppfattning är att det har drabbat fler än vi som skrivit under brevet. Många som jag diskuterat med har noterat saken. Här finns också sommargäster som säkert tänker att det är normalt med brunt vatten när de kommer på våren.
Aitokaris stötte själv på saken för ett år sedan. Då lät man vattnet rinna från ett tjockare rör än vanliga hushåll har, alltså infrastruktur som har med deras musteri att göra.
– Det tog hela natten. På morgonen var vattnet ännu grått. Vi gjorde oss av med flera kubikmeter vatten.
Nu hoppas Aitokari på att de som drabbats ska få ersättning. Hon nämner att det tidigare budet varit att det inte blir aktuellt med ersättningar.
– Själv vill vi inte till exempel betala för det vatten som vi tvingades spola ner i golvbrunnen.
Från Lovisa vattenaffärsverk säger direktör Markku Paakkarinen att man för tillfället inte kan göra något annat än vänta och se om spolningen räckte. Rören spolades för ett par veckor sedan, och sedan dess har man inte fått höra om några nya problem. Angående ersättningar slog man fast att man tar sig an den frågan på nästa möte.
– Vi har fått en enda fråga om ersättning, man kanske inte kan kalla det ett krav.
Han anser också att omfattningen inte är särdeles stor – det finns flera hundra uppkopplade fastigheter och man har hört om två som stött på problem.
– Det är alltså inte ett utbrett problem. Jag förstår att brevet till vattenverket ger en lite annan bild. Det verkar finnas lite olika åsikter om omfattningen.
Förvisso beskriver inte heller Aitokari situationen som katastrofal.
– Det kanske är mera ett besvär, och lite skrämmande. Vattenverket säger att vattenkvaliteten påverkas när någon ny ansluter sig. Det låter förvisso logiskt. Och det är bra att de har spolat.

ANDRA LÄSER