Ungefär åtta stycken begäran om omprövning lämnades in om Epoon koulu

I onsdags var det sista dagen att lämna in begäran om omprövning av beslutet angående indragningen av Epoon koulu.

Besvären som lämnats in ska behandlas under bildningsnämndens möte i november eller december.
Fredrika Lindellfredrika.lindell@ostnyland.fi
28.10.2022 10:55
Borgå stad har beslutat att dra in Epoon koulu, ett beslut som har väckt en hel del känslor.
– Knappt tio stycken anhållan om omprövning kom in, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen.
Kettunen säger att de begäran om omprövning som lämnades in var av privatpersoner och av föräldraföreningen.

ANDRA LÄSER