Kulturhuset Grand får ny ordförande

Leena Stolzmann var med och startade Kulturföreningen Grand 1998 och har suttit i styrelsen sedan dess. Nu tar hon över ordförandeklubban. 

Leena Stolzmann är ny ordförande för Kulturföreningen Grand och tar i och med det över tyglarna för Kulturhuset. 
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
10.06.2022 08:26
Leena Stolzmann har levt med och för Kulturhuset Grand sedan Kulturföreningen Grand grundades för snart 25 år sedan och det var naturligt för henne att ta över ordförandeklubban efter mångåriga ordförande Timo Rajakaltio under årsmötet sista maj.
– Grand är möjligheternas hus och föreningen möjligheternas förening. Grand har blivit en livsstil för mig, säger Stolzmann.
– Vi har nu en ny början efter pandemin. Man måste se med nya glasögon på allting, fortsätter hon.
Leena Stolzmann konstaterar att det finns en stor efterfrågan på kultur i Borgå och att kulturhuset har ett perfekt läge mitt i centrum. 
– Det finns också finansiering att få just nu.
Det blåser redan nu nya vindar på Grand. Kulturhuset håller på att profilera sig som ett teaterhus.
– Det är en bra satsning. Det har varit alla nivåer, både uppåt och neråt, under åren, men det här känns bra.
Just nu rekryterar Kulturhuset Grand också ny personal. Tjänsten som kulturassistent har sökts av flera personer och den som väljs inleder sitt arbete i början av augusti.
– Titeln kulturassistent är ny. Den passar jobbet, som är mycket mångsidigt, en slags allt-i-allo på Grand. Det svenska ordet assistent är ett bra ord för att beskriva vad det handlar om, säger Stolzmann.
Förutom att Leena Stolzmann och Timo Rajakaltio så att säga bytte plats - Rajakaltio fortsätter som styrelsemedlem - blev det inga förändringar i styrelsen. Vice ordförande är Emilie Adolfsson och övriga i styrelsen är Mika Kosunen, Laura Karén, Anne Laitinen, Elin Blomqvist-Valtonen, Jan-Erik Mansikka (suppleant) och Mika Fagerudd (suppleant).
– Mitt hjärta klappar nog för Grand. Och jag bor i samma kvarter, så jag kan vara på plats på några minuter, säger Stolzmann.

ANDRA LÄSER