Lag förbryllar Pyttisbibliotek

I december gick det stundvis vilt till på Pyttis bibliotek under den öppettid då personal inte fanns på plats.

LÅNEPLATS. Självbetjäningen i Pyttis bibliotek fungerade inte alltid så som kommunen hade tänkt sig. En del ofog förekom.
Främst var det barn och ungdomar som inte kunde uppföra sig på biblioteket då personal saknades och självbetjäning gällde. Frågan togs upp på bildnings- och ungdomsnämndens möte i tisdags och tanken var att en åldersgräns på sexton år skulle införas då biblioteket i Huutjärvi har meröppet. Om inte heller det hjälpte skulle gränsen höjas till arton år.
Men då Kommunförbundet och Biblioteksförbundet fick höra om planerna meddelade de Pyttis kommun att åldersgränser strider mot lagen.
– Ändå finns det många bibliotek runtom i Finland som själva bestämmer vilka åldersgränser som råder, säger bibliotekschef Evan Seppä i Pyttis.
Seppä hoppas att samma regler ska gälla för alla och att de bibliotek som har åldersgränser under meröppet ska få uppmaning att häva dem.
Nu får tiden utvisa om biblioteket i Pyttis kan fortsätta med meröppet såsom planerat, eller om kommunen måste ta till tillfälliga arrangemang.
– Om ordningsproblemen fortsätter kan vi tillfälligt stänga biblioteket under de tider det var tänkt att självbetjäningen skulle fungera.
Det som hände under december månad var att yngre barn sprang fram och tillbaka mellan hyllorna och jagade varandra. Lite äldre barn och yngre tonåringar roade sig med att släcka belysningen i biblioteket och kunde varken låta kassaapparat eller lånesystem vara i fred. Det förekom också snatterier och ibland retade de äldre barnen de yngre som kommit till meröppet.

ANDRA LÄSER