Krav på nybygge kan vara en möjlighet och inte enbart ett hot

HUS-styrelsens Jari Oksanen förhåller sig positivt till fastighetsutredningen. Om befolkningsökningen i Nyland håller i sig finns det behov av fler sjukhus och då kan placeringen i bästa fall vara Borgå.

Jari Oksanen, som representerar De gröna och Borgå stad i styrelsen för HUS, Helsingfors universitetssjukhus, är under innevarande period vald till vice ordförande.