Ny rond att vänta kring Kungsporten

Dags att samla en expertgrupp som granskar Kungsportens framtid med nya ögon. Det anser minister Kaj Bärlund (SDP) som får stort lokalt stöd. Exempelvis Borgåstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) och stadsutvecklingsnämndens ordförande Jarmo Grönman (Saml) är beredda att ta itu med saken i höst.

TÄNK OM. Minister Kaj Bärlund uppmanar Borgå att tänka om beträffande Kungsporten.

– Om nuläget inte direkt kan betecknas som en flopp så har processen dessvärre varit en nästan obeskrivlig sådan.

Det säger Kaj Bärlund som 2009, då han återvände till Borgåpolitiken och blev ordförande för stadsstyrelsen, till sin stora överraskning kunde notera att Kungsportenärendena kvitterades med kort information till ett utskott bestående av stadsstyrelsens presidium.

– Egentliga beslut fattades av ledande tjänstemän och särskilt byggbolaget SRV. I det skedet ville både SRV och staden "ta ut sina pengar". År 2008 fick staden in omkring 7 miljoner euro i tomtförsäljning. Allting svaldes av samma års löpande budget. Man gjorde inga reserveringar för andra tomtköp, eftersom Borgå inte ens hade ett fonderingssystem för ändamålet.

Bärlund minns att SRV hade tappat tron på projektet och tog sin mats ur skolan. Redan tidigare hade det ursprungliga konceptet för området skrotats.

Potential fanns

– Nuläget är tragiskt, eftersom staden förlorat den potential som projektet onekligen ursprungligen hade.

Han tycker att den del av Kungsporten som redan är historia borde analyseras i någon form av historieverk.

– För en del till lärdom och androm till varnagel.

Ett särskilt avsnitt borde enligt honom reserveras för analys av det demokratiska systemets svaghet i en liten stad, som försöker driva fram ett nytt stort och ambitiöst utvecklingsprojekt.

Med tanke på staden och stadsborna är det viktigaste ändå nu att rädda vad som räddas kan.

– Kanske man fortfarande kunde göra någonting vettigt av det här området som helhet, försöka duger åtminstone, framhåller ministern och tillägger att dagens Kungsportenkoncept är förlegat, även om flera företag klarar sig riktigt bra på området.

Attraktiv och lockande kan platsen ändå inte kallas med bästa vilja i världen.

Utomstående experter

– Lyft saken på bordet, diskutera framtiden med utomstående experter och fundera på vilka möjligheter som finns, råder han.

En koll med bland annat några ledande tjänstemän och politiker bådar gott. Ingen motsätter sig Bärlunds förslag.

– Jag är av precis samma åsikt, säger stadsplaneringschef Eero Löytönen som påpekar att modellen för Kungsporten är föråldrad och något borde göras.

Han tycker att man alltid åtminstone borde försöka rätta till sådant som inte fungerar så bra.

– Bara att satsa på miljön vore klokt. Och om de planerade vägförbindelserna och lättrafikleden förverkligas förbättras läget avsevärt eftersom vi då har en cirkel där trafiken kan löpa.

Jarmo Grönman berättar att fallet Kungsporten nyligen diskuterats i olika sammanhang och också han anser det vara klokt att tillsätta en arbetsgrupp för att fundera på hur man kunde utveckla området på bästa möjliga sätt.

– Jag ser inga hinder för ett dylikt förfarande och tror nog att tjänstemännen instämmer.

Han påpekar att staden är en viktig markägare på området, där det just nu finns många, tomma sandfält.

Snabba ryck

– Mycket har förändrats sedan Kungsporten kom till och det är nog dags att ta en titt på konceptet. Att arbetsgruppen har tillräckligt stor tyngd är också viktigt. Att få till stånd en sådan torde gå rätt snabbt.

Jaakko Jalonen lovar att redan i augusti, då det politiska livet igen tar nystart, ta upp frågan om pengar till städning av det aktuella området och eventuellt för att anlägga en gräsmatta på strategiska platser.

– Nu liknar det ju en soptipp och man ser inte ens de asfalterade parkeringsrutorna bakom all vild växtlighet. Företagen i Kungsporten kommer säkert gärna med i städprojektet, det gagnar ju dem i allra högsta grad.

Inte heller Jalonen tror att det är svårt att fatta beslut om en arbetsgrupp och han anser det vara nödvändigt att få med också sakkunniga utifrån.

– Jag frågar mig dessutom om vi borde ändra på hela planen.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula säger att det nog förs en ständig utvecklingsdiskussion om Kungsporten.

– Vi har inte glömt bort platsen. Den stora utmaningen är, att den ursprungligen planerades för någonting helt annat än vad det hela sedan blev. Alla förändringar i affärsverksamheten formar givetvis området och alla nya idéer är välkomna.

Matti Nuutti (SDP) var ordförande för stadsstyrelsen innan Kaj Bärlund tog över och han minns hur motigt det blev för Kungsportenprojektet, trots att planerna till en början var intressanta.

– Projektet som sådant startades ändå före min tid.

Då exempelvis konceptet med fabriksbutiker gått om intet i brist på intresse och stormarknaderna kommit med i bilden för att locka kunder till området, såg allting väldigt lovande ut till en början.

Rikspolitiken avgjorde

– Det verkade vara klappat och klart och vi besökte ministeriet för att diskutera saken. Där godkändes våra planer men man krävde att innan vi kan gå vidare så måste landskapsplanen godkännas.

Men så blev det riksdagsval och Samlingspartiets Jan Vapaavuori blev minister. Han ansåg att stormarknader inte ska byggas utanför stadscentra och byggnads- och miljölagen justerades. "Lex Vapaavuori" gjorde det alltså omöjligt för Borgå att förverkliga den dåvarande Kungsportenmodellen. Det blev inga stormarknader och det blev inte heller en väg över motorvägen till Estbacka.

Nuutti anser det vara helt på sin plats att granska området på nytt nu när tiderna igen förändrats.

– Kanske sakkunniga kommer på nya idéer.

Dåvarande biträdande stadsdirektören Matti Arvinen var den person som effektivt drev på Kungsportenprojektet. Stadsdirektör Per-Håkan Slotte var givetvis involverad och ansvarig, men hamnade lite åt sidan under en längre sjukledighet.

Då ÖN i dag frågar Slotte var han anser om hela historien säger han att egentligen borde generalplanen för stadens centrala delar ha omfattat också Kungsporten.

Han påpekar att han själv varit pensionerad så länge att han ogärna uttalar sig om dagsangelägenheter.

– Men när du nu frågar så kan jag förstås svara. Vad jag tycker att nu behövs är en utredning om Kungsporten och centrum. Kan de två hänga ihop på något sätt?

ANDRA LÄSER