Första delen av Nickby centralpark är färdig

Parken heter Mångfald, och ligger längs Södra skolvägen och bredvid Daghemmet Lillhjärtat.

Parken som heter Mångfald står nu klar i Nickby.
06.09.2022 09:24
Meningen är att Nickby centralpark ska utvecklas till en gemensam mötesplats där alla kan trivas och koppla av. Den första delen av parkhelheten, som går under namnet Mångfald, blev klar under sommaren.
Helheten av ängar, planteringar och träd har byggts upp utifrån Sibbobornas önskemål och idéer. Invånarna kunde delta och påverka planeringen av centralparken genom deltagande budgetering.
Huvudtemat för parkområdet är mångfald och hållbarhet. Man har bland annat hämtat murkna stockar från Ruxskogen och de har lämnats i parken för att förmultna. Planteringarna som blommar hela sommaren lockar till sig olika slags insekter.
Idrottsplanen i mitten av parkområdet har förnyats och förstorats. Det har byggts nya gångvägar i parken och den befintliga leden har förbättrats. Nya bänkar, bord, papperskorgar och cykelställningar har också placerats ut i parken.
De andra delarna av Nickby centralpark som ska byggas senare heter Blomsterparken, Vackra planteringar och Biblioteksparken. Blomsterparken vid Södra skolvägen kommer att anläggas under de närmaste åren.

ANDRA LÄSER