Borgås centrum irrar omkring

Borgå centrum förfaller – vill vi faktiskt åka för att promenera i Kungsporten om sommarkvällarna?

Tidiga fantombilder av shoppingstadsdelen Kungsporten skissade planer för ett centrumaktigt gatuliv utanför Borgå. Det blev inte av och stadens nuvarande centrum förfaller.
År 1928 presenterade arkitekten Bertel Jung en storstilad stadsplan för Borgå – en välgjord plan som satte sina spår i staden i över ett halvsekel framåt.
Gamla stan, Empirestan och åmiljön var redan etablerade som berömda stadsvyer i Finland och rentav i Norden. Jungs plan gav oss däremot det balanserade småstads-Borgå som sedan växte upp mot Östermalm och gjorde Borgå till en finländsk stad som i centrum fortfarande är fri från tunga höghus och skyskrapor.
Jungs huvudtanke blev däremot aldrig av. Det var att flytta stadens centrum. Han ville flytta det söderut, mot havet. Där skulle besökare mötas av ett monumentalt centrumtorg och bland annat en högt belägen kyrka i det som i dag är Aunela, Ånäs och Sakta Farten.
Städers centrum flyttas av mänskliga tankemönster och mekanismer. En bra tankeövning i dag är frågan var Borgå stads centrum ska finnas om en generation eller två.
Ända sedan Kungsporten ute vid motorvägen förbi Borgå öppnades 2006 har frågan varit om området ska få bli ett fullskaligt handelsområde – med också mat och dagligvaror. Ur kretsar som vanligen står handel och business nära stoppade dåvarande minister Jan Vapaavuori (Saml) den utvecklingen.
Argumentationen bakom det var viktig. Prismavurmen – som man lugnt kan uppkalla efter S-kedjans 30 år gamla koncept för hypermarknader – har styrt utveckling och avveckling i tiotals tätorter i Finland.
I Borgå har centrum under seklernas gång krupit från Domkyrkan via Gamla Rådhustorget och Krämartorget till Salutorget, där det sedan 1930-talet finns, tillsammans med en busstation.
Staden har försökt göra torget till Borgåbornas vardagsrum, men vagt och försiktigt och utan att någonsin våga porta bilarna helt och hållet. Så när kafévagnarna har åkt och torghandlarna stuckit för dagen är torget dött.
I Gamla stan är Mellangatan med sin Pippi Långstrump-charm en annan hållpunkt, men nog mera en turisternas gata.
Borgås nuvarande centrum utvecklas sorgligt mot att bli ett slitet och förfallet "Nedre stan" med tomma, obebyggda tomter. Marskalk Mannerheim hade inte varit imponerad åt att ha sitt namn på en genomfartsgata på ett slags växande bakgård.
Bland lokalpolitiker som ÖN intervjuar (8.3) önskar endast Pehr Sveholm (SFP) tydligt och aktivt den östra åstranden en fortsatt framtid som stadens centrum.
Möjligen får vi acceptera att handeln styr var Borgåborna har sitt fokus och sitt hjärta – om det så är i köpparadis utanför de gamla stadskärnorna. När allt kommer omkring så var ju de bildsköna, röda strandbodarna på sin tid också handelsplatser.
Att i dag bo i den absoluta stadskärnan och kunna handla i mysiga kvartersaffärer, bland krogar, museer och restauranger, har allt mera blivit ett privilegium för dem som har riktigt gott om pengar.
Om vi önskar att städer ska få nya centrum också kring shoppingtemplen därute, borde vi i så fall ha en tydligare idé om hur det nya stadslivet där ska se ut.
Ursprungligen tänkte man sig faktiskt att Kungsporten skulle ha trädkantade esplanader där Borgåborna skulle promenera om sommarkvällarna. I dag skulle ingen komma på tanken.
ANDRA LÄSER