Klimat och mental hälsa på agendan när ungdomar möter stadstjänstemän

80 ungdomar och lärare ventilerar angelägna frågor i regionen. Mötet med staden streamas också på nätet.

På tisdag arrangerar Borgå stads ungdomstjänster och ungdomsfullmäktige det traditionella diskussionsmötet Hörs de ungas röst? Dagen inleds med arbetsgrupper i ungdomslokalen Zentra.
Grupperna ska diskutera klimatfrågor, trafik, skolmat, fritid och hobbyer och stadsplanering. Också hälsovård, ungas mentala hälsa och vikten av att kunna röra sig tryggt finns med på agendan.
På eftermiddagen träffar deltagarna representanter för stadens olika sektorer för att framföra sina åsikter. Diskussionsmötet klockan 13-15 i fullmäktigesalen kan följas på stadens YouTubekanal.
Cirka 80 elever och lärare från skolor och läroanstalter i Borgå deltar under dagen. Teman för mötet har valts av representanter för elevkårernas styrelser under regionala träffar i november.

ANDRA LÄSER