Vindkraftsavtalet inte alls klart

20.07.2021 10:55 UPPDATERAD 20.07.2021 10:57
Det är helt fel att skriva att vindkraftsavtalet (Lappträsk) är färdigförhandlat (ÖN 16.7). Den så kallade markägargruppen representerar alls inte markägarna utan enbart sig själva. Det kommer tydligt fram i Nya Östis' artikel (15.7).
Den lilla gruppen har fått till stånd förbättringar, men de stora problemen kvarstår. Det värsta är att markägaren uppmanas skriva på ett vitt papper. Markägaren blir bunden i 45 år medan exploatören (Ilmatar/schweizisk fond/fransk storägare) kan säga upp avtalet med kort varsel eller flytta över det till ett annat företag. Det är att köpa grisen i säcken. Det borde vara självklart att markägaren då de konkreta planerna är klara får avgöra om avtalet skall fortsätta eller inte.
Det är också riskabelt att skriva under. Lagstiftningen är helt klar: Markägaren ansvarar för rivningen om exploatören inte gör det. Det går lätt att sätta bolaget i konkurs och så står markägaren där med en stor räkning. Det kan vara fråga om hundratusen euro i värsta fall. Garantisumman är på tok för låg och betalas inte ens in i början av byggskedet så markägaren står för risken ända från dag ett ifall något går fel.
Det är också osäkert om markägaren får något arrende alls. Det enda som är säkert är 100 euro per år. Ersättningarna bör bindas till levnadskostnadsindex för avtalsåret (inte långt senare) eftersom inflationen troligen kommer att öka på grund av de stora pandemistöden.
Det är fråga om ett mycket miljöförstörande byggprojekt med tusentals tunga transporter. Ingen information finns att få, men motsvarande projekt i Tetom räknar med 2 600 transporter.
Sedan förstörs hela landskapet av de stora tornen som kan vara 200-300 meter höga. Små vindkraftverk är inte lönsamma. Ultraljudsstörningarna bör man inte lämna obeaktade. De har lett till sömnsvårigheter för en del personer på långt avstånd från vindkraftverket.
Det är ingen brådska att underteckna avtalet om man nu vill göra det. Tvärtom kan det vara förnuftigt att vänta och se om inte de stora problemen i avtalet ännu kan lösas. Munkavleparagrafen i avtalet gör redan den det omöjligt att skriva under detta avtal.

Nisse Husberg

teknologie doktor, bonde, Hindersby

ANDRA LÄSER