Ingen förort till Helsingfors: Sibbo ska vara Sibbo

Att Sibbo satsar på sina styrkor är vägen till fortsatt tillväxt och en hållbar ekonomi. Det anser kommunalvalsdebattörerna som båda står inför en ny situation i kommunalvalet: Den tidigare Lappträskpolitikern Christoffer "Toffe" Hällfors (SFP) vill få en plats i Sibbofullmäktige medan Antti Skogster nu för första gången är uppställd av sitt nya parti, Samlingspartiet.

Toffe Hällfors och Antti Skogster ser ogärna att Sibbo höjer den kommunala beskattningen. Investeringar ska göras efter noggrant övervägande och kommunen kan bli bättre på att bedöma de långsiktiga konsekvenserna.
För några veckor sedan såg landets regering ut att snubbla på frågan om hur stadsekonomin ska utformas efter coronakrisen. I Sibbo är utmaningarna visserligen mindre men även här har coronakrisen lett till ökande utgifter och som helhet väntas kommunens skuldbörda stiga till 130 miljoner euro nästa år. Hur ser Toffe Hällfors och Antti Skogster på situationen? Bör Sibbo spara och i så fall var?

ANDRA LÄSER