Helén Kurri: Sluta bygga fyrkantiga lådor

Det behövs en bredare diskussion om hur vi bygger och varför. Låt arkitekturupproret få fäste också i våra östnyländska kommuner.

Empirekvarteren i Borgå är vackra. Här är Brunnsgatan sett från Stadsparken mot simhallen.
LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
21.10.2022 06:16
Den senaste tiden har det pratats väldigt mycket om vackra och fula hus. Många tycker att det som byggs i dag är fula fyrkantiga modernistiska lådor, till skillnad mot de vackra kvarter som växte fram i början av förra seklet.

ANDRA LÄSER