Bokbussen i medvind

Om allt går vägen kan en ny bokbuss för Borgå beställas redan nästa år.

KAN PENSIONERAS. Den gamla bokbussen i Borgå har kanske snart rullat färdigt.
Stina Jäderholm
14.09.2018 10:12 UPPDATERAD 17.09.2018 08:27
Bildningsnämnden i Borgå samlades till budgetgenomgång på torsdagen. I budgetförslaget fanns reserverat ett planeringsanslag för en ny bokbuss, 20 000 euro, för 2019, medan den egentliga investeringen görs senare.
Bildningsnämndens medlem Hanna Lönnfors, SFP, föreslog att investeringsanslaget för en bokbuss flyttas till 2019. Samtidigt kan man stryka planeringsanslaget.
Bildningsnämnden röstade och Lönnfors förslag vann med siffrorna 7-4. Budgeten går nu vidare till stadsdirektören, stadsstyrelsen och slutligen till stadsfullmäktige i november. Om anslaget för bokbussen hänger med hela vägen kan en ny bokbuss beställas till 2019.
Mot bokbussförslaget röstade Markus Hammarström och Marianne Korpi, SDP, Nea Hjelt och Janne Ranta, Saml.