Renoveringen av huvudbyggnaden på Näsebacken begravningsplats startar i mars och det påverkar servicen på gravgården

Renoveringen av huvudbyggnaden på Näsebackens begravningsplats inleds i mars. 

Fantombild av huvudbyggnaden, sett från parkeringsplatsen. Ingången till det nya samlingsutrymmet till höger.
07.03.2023 15:41 UPPDATERAD 07.03.2023 15:45
Renoveringen görs enligt en snabbare tidtabell än planerat. Entreprenaden inleds i mars med att tillfälliga utrymmen för personalen sätts upp på parkeringen bredvid blombutiken. Bland annat kommer de allmänna toaletterna vid huvudbyggnaden tas ur bruk under renoveringen, ersättande bajamajor kommer att placeras i anslutning till de tillfälliga utrymmena för personalen. Renoveringen beräknas vara klara i februari 2024.
– Den ursprungliga planen var att renovera en del av byggnaden i taget, så att tillfälliga utrymmen inte skulle behövas. Då skulle renoveringen ha varit klar först år 2025. Men på förslag av entreprenören kan renoveringen nu göras med en snabbare tidtabell, med tillfälliga utrymmen på parkeringsplatsen, utan att kostnaderna stiger, säger Krista Eloneva, anskaffnings- och fastighetschef vid Borgå kyrkliga samfällighet, i ett pressmeddelande.
Gemensamma kyrkofullmäktige har fattat beslut om renoveringen av huvudbyggnaden och beviljat ett anslag på 2,8 miljoner för projektet. I anslaget ingår också myndighets- och övervakningskostnader, anskaffningar av möbler, bland annat ett instrument till samlingsutrymmet samt en reservation för tilläggs- och ändringsarbeten.
Huvudbyggnaden på Näsebackens begravningsplats är byggd år 1984 och större renoveringar har inte gjorts sedan dess.
Projektet omfattar grundrenovering av kontors- och sociala utrymmena i sin helhet och förnyande av hela taket. Dessutom utvecklas utrymmena i samband med renoveringen så att byggnaden får kylutrymmen för avlidna och ett flexibelt utrymme som passar både för jordfästning och olika andra samlingar och möten.

Blombutiken avslutar sin verksamhet

Den som har blivit van att köpa blommor för gravarna i blombutiken uppe på Näsebacken blir tvungen att köpa sina blommor någon annanstans.
– Blombutiken avslutar sin verksamhet senast i slutet av maj. I den nyrenoverade huvudbyggnaden kommer också kylutrymmen för avlidna och ett flexibelt utrymme som passar både för jordfästning och olika andra samlingar och möten, säger Markku Blom, chef för begravningsväsendet.
Antalet jordfästningar ökar här i Borgå, därför behövs mer utrymme för både avlidna och för samlingar för att kunna betjäna de anhöriga på bästa sätt i framtiden. Blom hoppas att det i framtiden ändå ska finnas en blombutik i närheten av begravningsplatsen.

ANDRA LÄSER