Enkät: Pyttisborna nöjda med utlokaliseringen

Pyttisborna är nöjda med servicen inom social- och hälsovården, ett år efter att den utlokaliserats till ett privat företag.

SOLEN SKINER. Attendos Matias Pälve, Antti Raimovaara samt Pyttis Timo Hokkanen var så här glada inför utkontrakteringen i slutet av 2014.
Nio av tio Pyttisbor var nöjda med kommunens utkontraktering av sina social- och hälsovårdstjänster till det privata vårdbolaget Attendo. Det visar en kundenkät som Attendo låtit göra efter ett år i Pyttis.
Pyttis håller på att lägga ut sin service på entreprenad och man inledde med social- och hälsovården i början av år 2015.
Attendos servicechef Matias Pälve är nöjd med att kunderna ger servicen ett gott betyg.
– Vi har personalen att tacka. De har gjort ett bra jobb mitt i reformen och utvecklat Attendos verksamhet. Jag vill också tacka Pyttisborna för gott samarbete, säger Pälve i ett pressmeddelande.

Resultatet det man hoppades på

Enligt Attendo har köerna förkortats och Pyttis kommun sparat 400 000 euro i och med utkontrakteringen.
Social- och hälsovårdschefen i Pyttis, Timo Hokkanen, är mycket nöjd.
– Attendo har lyckats med det som vi eftersträvade. Servicen är lättillgänglig, man får den snabbt, man har satsat på nya förebyggande tjänster och kommuninvånarna är nöjda med servicenivån, säger Hokkanen.
Sammanlagt 4 469 personer svarade på kundenkäten och 90 procent var nöjda med Attendos service.
Inför reformen kom Attendo och Pyttis kommun överens om hur man skulle följa upp och mäta servicens kvalitet och företaget rapporterar till kommunen bland annat om servicens tillgänglighet och kundtillfredsställelse.

ANDRA LÄSER