Beslut står fast – taxibilarna ska stå vid busstationen

Var ska taxibilarna stå nattetid – vid före detta Matkahuoltos parkeringsplats eller på den gamla platsen vid torghörnet? Den frågan har inte haft ett klart svar under ett par månader.

Nu verkar ändå sista ordet snart vara sagt. Taxibilarna ska stå på före detta Matkahuoltos parkeringsplats.

I höstas revs taxistationen och samtidigt bestämde kommunteknikchefen att på nätterna får taxibilarna stå vid före detta Matkahuoltos parkeringsplats. Beslutet väckte irritation, och i slutet av november utnyttjade stadsutvecklingsnämnden sin upptagningsrätt och bestämde att taxibilarna får stå på sin gamla plats i torghörnet, under den tid som planeringen av torget står stilla.

Det beslutet stötte på motstånd i form av en rättelseyrkan och nu har frågetecknen kring nämndens upptagningsrätt utretts. Nämndens beslut strider mot förvaltningslagen. Stadsutvecklingsnämnden möts nästa vecka och förslaget är att kommunteknikchefens beslut står fast.

Det här har ÖN skrivit tidigare.

Taxistationen och var taxibilarna ska stå har varit en följetong sedan september, då taxistationen på torget revs. Här kan du se en video av rivningen.

I november skrev ÖN att taxibilarna återvänder till torghörnet för att några veckor senare berätta att taxibilarna ska stå kvar ännu en tid vid busstationen. Den artikeln kan du läsa här.

ANDRA LÄSER