Gemensamt sysselsättningsområde i östra Nyland kan bli verklighet

Livskraftsnämnden i Borgå behandlar under sitt nästa möte beredningen av ett gemensamt sysselsättningsområde med de övriga kommunerna i östra Nyland.

En kommande lagreform skulle betyda att sysselsättningsservicen flyttas från staten till kommunerna.
02.03.2023 10:25
Borgå kunde i fortsättningen ordna arbetskrafts- och företagsservicen tillsammans med Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. För att kommunerna ska kunna börja bereda ärendet tillsammans måste varje kommun förbinda sig till saken genom en avsiktsförklaring.
Det hela har att göra med en lagreform med avsikten att överföra arbetskrafts- och företagsservicen från staten till kommunerna från början av 2025. Enligt lagpropositionen ska kommuner med en arbetskraft på minst 20 000 personer kunna ordna arbetskraftsservicen självständigt. I annat fall ska kommunerna bilda ett sysselsättningsområde för att ordna tjänsterna.
Eftersom de övriga kommunerna och städerna i närområdet enligt lagen inte kan självständigt ordna arbetskrafts- och företagsservice, är en möjlighet att skapa ett gemensamt sysselsättningsområde.
– Vi anser det vara ändamålsenligt att Borgå gör det beredande arbetet främst tillsammans med de andra kommunerna. Om ett gemensamt sysselsättningsområde inte bildas kommer Borgå att ordna servicen självständigt, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz i ett pressmeddelande.
Om det blir av skulle Borgå stad verka som sysselsättningsområdets ansvarskommun.

ANDRA LÄSER