Stadsstyrelsens ordförande kan dra bort ärendet om Borgå energis tomt från fullmäktigelistan

Borgå Museums försvunna utlåtande om den nya planen för Borgå Energis tomt ger stora svallvågor. Nu ser det ut som om ärendet inte alls skulle behandlas i stadsfullmäktige i morgon.

PROCESS. Utlåtandet som försvann innebär att ärendet kanske inte behandlas i stadsfullmäktige i morgon.
10.06.2020 14:10 UPPDATERAD 10.06.2020 15:00
Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander är upprörd över att Borgå Museums utlåtande om planerna för Borgå energis tomt inte har presenterats för beslutfattarna.
– Jag har på tisdagen försökt utreda bakgrunden med berörda tjänstemän.
I dag har Mikaela Nylander bett att stadsstyrelsen drar tillbaka Borgå energis tomtärende, och att ärendet alltså inte alls behandlas vid fullmäktigemötet på torsdagen.

ANDRA LÄSER