”Inte irriterar jag mig på dem” – i Borgå har de flesta en neutral inställning till elsparkcykelparkeringar

Elsparkcykelns vara eller inte vara har länge varit ett hett diskussionsämne, särskilt i Borgå där invånarna ondgjort sig över de slarvigt parkerade fordonen. Polisen har gått ut med direktiv för hur elsparkcyklarna ska parkeras. Under en rundvandring i Borgå visar det sig att det finns få felparkerade elsparkcyklar.

Sanna Strandvall tycker att elsparkcyklar är ett lätt och smidigt fordon att ta sig fram med i Borgå, och hon har inte stött på några större problem med dess parkerande.
Sanna Strandvall kommer susandes på en elsparkcykel längs med Mannerheimgatan, men stannar vänligt och svarar på några frågor. Det visar sig att elsparkcykeln är hennes egen och att hon använder den varje vecka under sommaren.