I höst får invånarna säga sitt: utkastet till detaljplan för Nickby gårds centrum presenteras snart

Den politiska behandlingen av detaljplanen för Nickby gårds centrum inleds i höst. I samband med det här behandlas även invånarinitiativet med 290 underskrifter som lämnats in mot planerna på att utveckla området.

VISION. Nickby gårds centrum ska enligt planerna bli ett bostadsområde med grönkorridorer och ett mångsidigt byggnadsbestånd.
Enligt undertecknarna skulle det nya bostadsområdet med ungefär tretusen nya invånare förstöra det största rekreationsområdet i Nickby. Undertecknarna oroas också för att befolkningsökningen ska leda till ökad trängsel, oljud, nedskräpning och stölder.
Under mötet på måndagen sände kommunstyrelsen i normal ordning initiativet till utvecklings- och planläggningscentralen för beredning. Enligt styrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP) kommer initiativet att behandlas i samband med planläggningsprocessen.
– Utkastet till detaljplanen är fortfarande under beredning och kommer upp till första politiska behandling i mitten av september. Kommunstyrelsen och markanvändningssektionen besöker detaljplaneområdet och det kommer också att ordnas invånarkvällar. Jag skulle uppskatta att utkastet läggs fram till påseende under oktober och då har alla invånare möjligheten att påverka planen.
Lindqvist säger att en del av kritikerna mot byggplanerna för Nickby gårds centrum verkar tro att hela detaljplaneområdet ska byggas ut.
– Men målsättningen är att bevara skogsnaturområdena medan byggandet sker på åkrarna. Sedan finns det en del kritiker som vill att hela området ska förbli obebyggt men det här skulle gå helt emot kommunens planläggningsprogram. Nickby gårds centrum ligger vid järnvägen och enligt min uppfattning anser en bred majoritet av beslutsfattarna att vi måste bygga ut området om vi vill att det i framtiden ska bli möjligt med persontågstrafik till Nickby.

ANDRA LÄSER