Inom några år ska en dryg tredjedel av alla social- och hälsovårdsärenden kunna skötas digitalt – så här ska det gå till

En digital social- och hälsovårdscentral ska grundas inom välfärdsområdet. ÖN begärde exempel på hur det ser ut i praktiken.

Meningen är att vi ska kunna sköta allt fler av våra ärenden inom social- och hälsovården digitalt.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
20.03.2023 13:06
Med en finansiering på knappa sju miljoner euro ska Östra Nylands välfärdsområde utveckla en digital social- och hälsovårdscentral som ska fungera i samverkan med lokala tjänster. Det här på grund av att Social- och hälsovårdsministeriet har slagit fast att vid slutet av 2025 bör 35 procent av alla social- och hälsovårdsärenden kunna skötas via digitala servicekanaler.
– Syftet är att centralisera digitala ärenden i en ny digital social- och hälsovårdscentral. Praktiskt taget alla tjänster är redan tillgängliga, men centraliseringen kommer att göra det möjligt att erbjuda tjänster på distans i mycket större utsträckning än i dag, svarar projektchef Jaana Forslund via e-post.
– Till en början kommer de tjänster som erbjuds via den digitala hälsocentralen att omfatta bedömning av vårdbehov, tidsbokning, distansmottagning till en sjuksköterska och en läkare. Den viktigaste kontaktkanalen kommer att vara chatt, genom vilken kunden kommer att kunna kontakta en sjuksköterska, en hälsovårdare eller en socialrådgivare, fortsätter Forslund.

ANDRA LÄSER