Avgiftsfri klubbverksamhet för alla skolelever i Lovisa

Finlandsmodellen innebär att alla barn och unga ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby de gillar i samband med skoldagen. Och Lovisabarnen erbjuds hobbyer.

Nu erbjuds också Lovisaeleverna en avgiftsfri hobby i samband med skoldagen.
Östnyland
12.09.2022 13:48
Lovisamodellen – idrott, fotografering, musik och mycket mera – är Lovisas version av Finlandsmodellen. Alla 12 skolor eller skolcentrum deltar. Klubbverksamheten planerades utifrån barnens och ungdomarnas önskemål samt på basis av de klubbar som erbjuds av lokala aktörer.
Klubbarna är i huvudsak alltid skolspecifika, men vissa klubbar erbjuds så att elever från både finska och svenska skolor är välkomna att delta.
I alla lågstadieskolor i Lovisa ordnas klubbarna i år som mångsidiga klubbar med sakkunniga klubbledare och växlande teman. Teman är till exempel idrott och lek ute, konst, dans och rörelse samt musik. Ett tema pågår sju veckor i rad.
Högstadieelevernas klubbar pågår en hel termin och erbjuder mångsidiga möjligheter bland annat till gatukonst och spel i band.
Meningen är att så småningom etablera Lovisamodellen som en fast del av varje skolas verksamhet så att alla skulle kunna hitta just den hobby som de gillar. 
Skolornas klubbverksamhet presenteras på Lovisamodellens webbsidor. All verksamhet är avgiftsfri.

ANDRA LÄSER