Ingen vinterförvaring vid småbåtshamnen i Hammars efter den här vintern

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har beslutat att staden ska avveckla vinterförvaringen från och med vintersäsongen 2023–2024.

Staden avvecklar vinterförvaringen vid småbåtshamnen i Hammars.
02.11.2022 10:12
De som blir av med sin vinterförvarningsplats vid båthamnen i Hammars kan ansöka om en ny plats vid stadens fyra andra förvaringsplatser.
Under tisdagskvällen beslutade stadsutvecklingsnämnden också att den plogade delen av strandområdet bör vidgas och att man bör försöka hitta alternativ för att öka på antalet parkeringsplatser.
Kommunteknikchefen kom med ett tjänsteinnehavarbeslut om att vinterförvaringen för båtar i Hammars strand ska förbjudas för att ge plats för fler parkeringsplatser redan på våren 2022.
Flera personer krävde att beslutet skulle omprövas. Man motiverade kravet med att beslutet fattades utan att höra parterna, och att båtarna inte utgör en estetisk olägenhet. Båtägarna hävdade att vinterförvaringen är en väsentlig del av båtlivet, och behovet av parkeringsplatser på stranden är kortvarig och begränsad till sommaren.
Båtägarna hördes men kommunteknikchefen upprepade sitt tjänsteinnehavarbeslut och stadsutvecklingsnämnden behandlade ärendet en sista gång på tisdagen, vilket betyder att  vinterförvaringsområdet i Hammars båthamn avvecklas från och med vintersäsongen 2023–2024.

ANDRA LÄSER