LHH:s ordförande nobbar samarbete med Bostadsmässan, förutom på ett sätt: "Varför inte?"

En idé som seglat omkring i Lovisa är att Lovisa Historiska Hus och Bostadsmässan skulle samarbeta. Den skjuter LHH:s ordförande ner på direkten. Men idén att ha något i ett senare skede förkastas inte helt.

Nina Wiklund ställer sig inte helt negativ till tanken att plocka in Bostadsmässans område i LHH.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
30.01.2023 06:43
På sistone har det diskuterats en del om huruvida storevenemanget Lovisa Historiska Hus (LHH) kunde ordnas i samband med Bostadsmässan i Lovisa. Något mera än snack har det inte varit, men det visar sig att idén har nått också föreningens nyligen återvalda ordförande Nina Wiklund
Förslaget väcker ingen större entusiasm, visar det sig också.

ANDRA LÄSER