Nyländska kommuner ger boostervaccin endast till 65-plussare och riskgrupper

Kommunerna i Nyland ger coronavaccin enligt de rekommendationer som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett.

En fjärde boosterdos av coronavaccin ges i de nyländska kommunerna endast till vissa grupper.
Östnyland
21.11.2022 14:01
Beslutet betyder att för närvarande bör personer som fyllt 65 år och personer som hör till medicinska riskgrupper under höstvintern tar ett boostervaccin mot coronaviruset. Dessa personer löper den största risken för allvarlig coronasjukdom.
Friska vuxna under 65 år behöver enligt THL inte få boostervaccin mot coronaviruset, de har fortfarande ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och risken för svår sjukdom är liten.
Om du fyllt 65 år eller hör till en medicinsk riskgrupp kan du ta höstens boosterdos av coronavaccinet samtidigt med det avgiftsfria influensavaccinet.

ANDRA LÄSER