Kontaktuppgifter saknas till en del Borgåpolitiker

Redan i mitten av juni blev det klart vilka som får sitta i nya Borgåfullmäktige. De invalda representerar sina väljare och det ska vara lätt att kontakta dem. Ännu tre månader efter kommunalvalet saknas kontaktuppgifter till en sjättedel av de invalda, men det är inte i alla fall är ett medvetet val.

"Det är absolut inte meningen. Jag ska genast fixa saken." Hilding Mattson, SFP, är en av politikerna som ännu inte har gjort sina kontaktuppgifter tillgängliga.
Du får höra om upprörande planer i ditt eget grannskap. Ett tiovåningshus ska byggas tjugo meter från gränsen till ditt enfamiljshus i ett plan. Ett tidigare grönområde där du och dina barn brukat plocka kantareller planläggs för industribruk.

ANDRA LÄSER