Haddom skolas elever placeras i Generalshagens skola

Nu är det klart att Haddomeleverna ska börja i Generalshagens skola.

Elevupptagningsområdet för Haddom skola är nu på det klara.
ÖN
07.04.2022 09:34
På onsdagen slog nämnden för fostran och utbildning fast elevupptagningsområdena i Lovisa.
De nuvarande Haddomeleverna och de elever som anmäldes i samband med skolinskrivningen börjar i Generalshagens skola från och med den 1 augusti.
Nämnden godkände också ett tilläggsförslag av Thomas Rosenberg (SFP) som lät så här:
"Att vårdnadshavarna i framtiden skulle ha bättre möjligheter att välja också en annan närskola, med bibehållen rätt till skolskjuts, och att frågan skulle utredas.”
Förra månaden kunde vårdnadshavare för elever på årskurs 1-6 i hela Lovisa svara på en förfrågan om vilken skola de skulle välja om de fick välja fritt.
Utbildningschef Timo Tenhunen uppger det att den genomförda förfrågan inte gav upphov till några nämnvärda behov att justera elevupptagningsområdena.
Kostnaderna för skolskjutsarna granskades också. Man konstaterade att varje extra kilometer skulle ge en årlig tilläggskostnad på cirka 530 euro till 1500 euro, utgående från rådande kilometerpris.

ANDRA LÄSER