Nutidskeramik skapad genom nya möten

Tyska och finländska keramiker visar upp nutidskeramik som fötts i samverkan mellan datateknologi, väldiga vedeldade ugnar och författare. Temat är samverkan och de dolda krafter som finns bakom lerans förvandling till ett verk.

KORALLER. Heide Nonnenmachers samarbete med ett museum resulterade i flortunt porslin.
14.04.2016 13:42 UPPDATERAD 14.04.2016 14:09
Konstverken som visas upp i Konsthallen tar upp den djupa inverkan som samarbete och umgänge kan ha. Arrangörerna har lockat ut konstnärerna från sina bekvämlighetszoner och fört samman dem med överraskande partner. Följderna har i många fall varit överraskande även för de inblandade.

[video url="http://ksfmedia-karkimedia.thirdpresence.com/dls/t/watch.jsp?iid=2947293"]

Flera av konstnärerna bakom utställningen har medverkat i utställningar som arrangerats av Industrikonstförbundet Ornamo och den tyska samarbetsorganisationen Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg. Nu samlas man i Borgå för att visa upp verk som inspirerats av detta samarbete och umgänge.
I Heidi Aulikki Puumalainens verk ser man vilka krafter som finns bakom keramiken. Hon har videofilmat en anagamakeramikugn i Kohila i Estland. Man kan se en väldig ugnslucka öppnas och stängas då den matas med ved för att hålla uppe en hetta på 1 300 Celsius.
DREJAT. Heidi Aulikki Puumalainens handdrejade takpärtor.
– Sex personer matar ugnen med ved och allt sker på kommando av en mästare. Bränningsmetoden är uråldrig och kommer från Japan. Det är mycket spännande och direkt magiskt, och man kan aldrig veta vilket slutresultatet blir. I värsta fall spricker leran, berättar Puumalainen.
Hennes handdrejade relief avbildar takpärtor och hon hoppas kunna förmedla den känsla som samarbetet kring ugnen skapade.

Ge över i andras händer

Catharina Kajander skickade sin terrakottatorso av en kvinna som lyssnar med hela kroppen till bildkonstnären Antero Kahila och Kirsi Poutanen, poet och musiker. Torson fick en inre röst och blev en musa för konstnären, som inspirerades och skapade ett konstverk.
LYSSNA MED HELA KROPPEN. Catharina Kajanders torso talar.
Så gott som alla utställda verk har inspirerats av någon form av samarbete. Installationen Bounce in the Meadow är ett samarbete mellan tre konstnärer; Matias Liimatainen, Mari Paikkari och Laura Pehkonen. Var och en har skött en del av processen att få fram det färdiga verket. Installationen består av en mängd små porslinsfigurer upphängda i nylonlinor.
Det har krävt förtroende att lämna över sin del av verket i andras händer, men slutresultatet är något annat än en enskild konstnär skulle ha åstadkommit.

Tung lera, lätta rörelser

Borgåkeramikern Åsa Hellman har prövat ett nytt sätt att ställa ut sin keramik genom sitt samarbete med datateknologerna Ari Kovero och Ville Metsälä.
Keramikskulpturer är ju statiska, men jag ville göra något lätt som rör sig.
– Keramikskulpturer är ju statiska, men jag ville göra något lätt som rör sig.
Datorn räknade ut ett program som gör att skulpturerna dansar i takt till flamencomusik och vi får se hur leran som är tung, rör sig lätt som en danserska.
– Samarbetet gav nya idéer. Nu vill jag försöka mig på att göra klassisk balett med lera, säger Hellman.

Konsthallen

Behind the Seen, visas 15.4–8.5.
21 konstnärer visar upp verk från Tyskland och Finland.
Heide Nonnenmacher har samarbetat med Korallen und Heimatsmuseet i Nattheim och inspirerats att experimentera med flortunna sjok av japanskt papper som hon doppat i porslin och format till korallreplikor, och Barbara Wieland som gör frivilligarbete med flyktingbarn har använt deras teckningar i en serie verk som hon hoppas förmedlar de faror barnen har upplevt.
Resultatet av konstnärernas samarbete blir en varierande och rätt vild utställning – ett praktexempel på vad som kan ske då nya material, ny teknik och skapande människor möts.

ANDRA LÄSER