Muddringen av farleden Tolkis-Borgå har börjat

Först jobbar man på Trafikverkets ansvarsområde. Därefter är det dags för Borgå stads ansvarsområde. Det innebär åtgärder för båtägare.

TA UPP BÅTEN. Muddringsarbeten på farleden Tolkis-Borgå har påbörjats och båtägare bör vara på alerten – senast den 30 september ska båten tas upp.
24.08.2018 13:48 UPPDATERAD 24.08.2018 13:49
Muddringsarbetet i Borgå å har inletts med muddringar inom Trafikverkets ansvarsområde. Muddermassorna från Trafikverkets ansvarsområde, från Sakta Farten till Haikofjärden, transporteras till ett havsdeponeringsområde i närheten av Svartbäcks ankarplats.
Båtförare uppmanas att vara försiktiga, eftersom också sjunktimmer tas upp från bottnen i samband med muddringen, och hanteringen av dem är ett tidskrävande och besvärligt jobb.
Efter det fortsätter muddringen inom Borgå stads ansvarsområde, alltså i hamnområdet i Borgå å. Muddermassorna lyfts upp på land och används som bottenjord i parkområdet i östra delen av Västra åstranden. Planeringen av parkområdet inleds på hösten 2018.
Muddringsarbetena inom Trafikverkets ansvarsområde pågår mellan den 22 augusti och 1 november mellan klockan 06 och 21. Arbetena inom Borgå stads ansvarområde utförs mellan den 1 oktober och 1 december.
Staden uppger att alla båtar ska föras bort från området innan slutet av september och att stränderna i muddringsområdena ska vara fria från båtar och bryggor den 1 oktober. Vecka 40 flyttar Borgå stad omedelbart bort alla bryggor, akterpålar och bryggvikter för att dessa inte ska störa muddringen. Varje båtförare ska se till att båten tas upp under september om man inte själv kan ordna en ny båtplats någon annanstans.
Eftersom båtupptagningsföretagarna i området är mycket upptagna ska man i god tid fråga om båtupptagningsföretagaren hinner ta upp båten senast den 30 september. År 2018 får man undantagsvis placera båtarna på vinterförvaringsområden redan i början av september.
Detaljer kring muddringsarbeten hittas på Borgå stads webbplats på adressen www.borga.fi/muddring-av-borga-a-2018.

ANDRA LÄSER