Club Fakta synar föräldraskapet

Ska daghemmen ersätta föräldraskapet? Det är rubriken för måndagens Club Fakta på Borgå Folkademi.

BALANSGÅNG. – Det nya föräldraskapet handlar om hur man får arbete och föräldraskap att gå ihop, säger Janne Mansikka som bland annat diskuterar föräldraskap och småbarnspedagogik i måndagens Club Fakta.

Föräldraskapet är i gungning. Det säger forskaren och pedagogie doktorn Janne Mansikka som deltar i diskussionen på Club Fakta.

– Vi håller på att förlora föräldraskapet då vi uppmuntras att sätta våra barn på dagis tidigt och jobbar långa dagar.

Arbetstakten skruvas åt, man skjutsar och hämtar barn, man tar den lätta vägen och låter teve och sociala medier sköta det som barnet verkligen behöver: tid.

– Närvarande vuxna som ger sig tid, det är grunden för en god och kvalitativ uppväxt vare sig den sker i hemmet eller hemma och på dagis, säger Mansikka. Slösa tid på barnen när de är små.

Det har barnträdgårdsläraren Marina Grönroos gjort. Hon har valt att stanna hemma med barnen och på Club Fakta ger hon sin syn på hur det är att vara hemmaförälder.

Dagis eller hemma?

Finns det ett rätt val? Dagis eller hemma? Det är en mångbottnad fråga som det inte finns något givet svar på, och Janne Mansikka beskriver situationen som spännande.

– Läget i Finland är intressant i och med att vi här har mindre benägenhet att sätta barnen på dagis då de är små. Här går 75 procent av barnen i åldern 2–3 på dagis medan motsvarande siffra i Sverige, Norge och Danmark är 95 procent. Frågan är om det är bra eller dåligt.

Enligt Mansikka har man i Finland en tradition av att satsa på att vara hemma med barnen vilket cementerar existerande könsroller. Oftast är det mamma som blir hemma medan pappan arbetar.

– Det här är ett utvecklingsområde som tangerar jämställdhet och småbarn. Kvinnorna tenderar att fastna hemma och blir utanför arbetsmarknaden.

– Men det är inte så att pappan är boven, vi lever helt enkelt i en kultur där mamman av tradition stannar hemma. Då kan man se dagis som ett alternativ som främjar jämställdheten, säger Mansikka som de facto själv varit vårdledig och då fått höra många förvånade "oj, en hemmapappa".

Dagisnytta

Det finns inget entydigt svar på om det är bättre för ett barn att vara på dagis eller vara hemma. Det allra viktigaste, påpekar han, är att man hela tiden har barnets bästa för ögonen. Till exempel finns det forskning som pekar på att barn från socialt och socioekonomiskt svagare förhållanden har större nytta av att delta i småbarnspedagogik som erbjuds på dagis.

– Samtidigt är det ingen automatisk ekvation. Det är inte nödvändigtvis negativt att stanna hemma.

Trots allt finns det ingenting som säger att samma metoder inte kunde användas hemma; också här kan man leka, pyssla, lära sig och få social stimulans.

Ny läroplan

På daghemmen tampas man igen med många barn på lite personal och enligt Mansikka är det viktigt att dagis inte blir "bara" en förvaringsplats för barnen – såsom det kanske varit en gång.

– Det är samhällets uppgift att se till att dagisens verksamhet håller måttet.

I augusti införs en ny läroplan inom småbarnspedagogiken som Janne Mansikka beskriver som helt annorlunda jämfört med den tidigare. Den nya läroplanen betonar bland annat barnens delaktighet, uppmuntrar till att lyssna mera på barnen och till att skräddarsy verksamheten enligt gruppen.

– Det är en svår ekvation att höja kraven på småbarnspedagogiken och samtidigt skära ner på verksamheten.

Mansikka beskriver dagis som en spännande institution i och med att den ligger mellan hemmet och samhället. I den nya läroplanen förespråkas ett starkare samarbete med föräldrarna, och det tycker han är bra.

– Det ligger inte i någons intresse att det att vi har barnen på dagis gör att vi förlorar vår identitet som föräldrar.

Club Fakta

Vårens sista Club Fakta ordnas måndagen den 15 maj klockan 17.30 på temat Ska daghemmen ersätta föräldraskapet?

Janne Mansikka, forskare och pedagogie doktor inleder. Deltar i diskussionen gör även barnträdgårdsläraren Marina Grönroos som valt att stanna hemma med sina barn.

Som moderator fungerar Jan-Erik Andelin.

Platsen är Borgå Folkakademi på Runebergsgatan 16–18, tegelhuset. Ingång från gården.

Fritt inträde,

ANDRA LÄSER