Turbulens inom bildningssektorn i Lovisa

Anställda vittnar om oförmåga att ta itu med de problem som finns.

11.03.2016 11:51 UPPDATERAD 11.03.2016 16:01
Rektorn för Lovisanejdens högstadium, Jouni Piippo, väljer att sluta efter knappt två år i tjänst. Orsakerna till avhoppet är enligt Piippo själv många, den främsta orsaken till att han söker sig till Lappträsk för att bli bildningsdirektör är att han upplever att Lappträsk erbjuder honom bättre möjligheter att förverkliga de visioner han har.
I ÖN (11.3) ingick en artikel om situationen inom bildningssektorn i Lovisa. De anställda som intervjuas för artikeln uppger att det råder brist på vision och ledarskap inom bildningssektorn, att det dessutom finns en oförmåga att ta itu med de problem som finns. Också Piippo intervjuades för artikeln och han valde sina ord noga och hänvisar till "vissa händelser när folk har uttalat sig".
"Du kommer inte vidare i ditt jobb", säger Joan Hafrén, Piippos företrädare. Redan före Hafréns pension pratades det om svårigheterna med att jobba i Lovisa och enligt Hafrén saknade man redan under hennes år ett tajtare grepp om ledarskapet. Hafrén säger att en förändring måste ske, att till exempel kommunikationen inte fungerar.
Bildningsdirektören i Lovisa, Thomas Grönholm, skriver inte under påståendet om ett bristfälligt ledarskap. "Var och en kan fundera över vad man själv kunnat göra annorlunda", säger Grönholm i ÖN:s artikel.
Det har säkert inte varit odelat lätt att styra upp arbetet inom bildningssektorn i Lovisa. I bakgrunden finns kommunsammanslagningar, separata arbetskulturer och verksamhetssätt och en stor personalstyrka. För en del av personalen har processen kanske varit enklare och de trivs förhoppningsvis bra på jobbet, men det finns också de som upplever sin arbetssituation som kvistig, vilket de berättar i ÖN:s artikel.
Då just ledarskapet inom bildningssektorn är det som lyfts fram av många anställda, klingar bildningsdirektörens kommentar om att plocka fram spegeln lite falskt. Diskussionsklimatet kanske inte är det bästa om kritiken i dagstidningen möts på det här sättet, man kan inte låta bli att undra hur diskussionen lyder bakom lyckta dörrar.
Mycket pågår inom skolväsendet i Lovisa just nu, skolnätet utreds och en akut situation uppstod i fråga om inomhusluften i Lovisanejdens högstadium under den här veckan. Varje skoldag står lärare inför sina elever, inte bara för att undervisa utan också för att fungera som en vuxen förebild. En förebild som ska undervisa eleverna och samtidigt ge dem verktyg för att klara livet.
Pressen på de här lärarna är stor, av elever och elevernas föräldrar. Det är viktigt att lärarna, de här nyckelpersonerna i barnens liv, känner och vet att de har ett fullt stöd i ryggen. Ett stöd som också står ut med personalens önskemål, krav och till och med kritik.

ANDRA LÄSER