Mörka teman på Pesulas nya utställning

De mörka berättelserna – tummat tarinat – måste synliggöras så att en ny berättelse kan börja. Det är premissen för Pesulas nya utställning.

En detaljbild från Anniina Suominens installation <i>Skorna</i> ger en fingervisning om vad det handlar om.
Pesula Galleria startar en ny utställning som går under namnet Tummat Tarinat – en utställning där konstpedagogerna Virve Kallio, Tiina Pusa och Anniina Suominen ställer ut.
Tummat tarinat handlar enligt beskrivningen om "berättelser som måste brytas, berättelser som det är bäst att inte fortsätta på". Det är berättelser som måste göras synliga så att man kan börja på nya.
Tummat Tarinat har kommit till genom tre olika konstpedagogers samarbete, varav alla har haft sin egen mörka berättelse att bearbeta: "Med ord, öglor och färger spinner mammor, döttrar och dotterdöttrar fram tröst, empati och hopp".
Utställningens installationer, placerade i de tre olika rummen i Pesula Galleria, relaterar till varandra och skapar en helhet.
Utställningen öppnar den 30 september och fortsätter till den 18 oktober. Galleriet är öppet onsdagar kl. 12–16, torsdag–fredag kl.16–20 och lördag–söndag kl. 12–16.
Pesula Galleriet är ett icke vinstdrivande, konstnärsstyrt och mångkonstnärligt konstgalleri. Galleriet finns i tvätteriet som hört till det gamla mentalsjukhuset i Nickby, Sibbo.