Ändrade kriterier för coronavirustest i Sibbo

Personer som redan fått två vaccindoser behöver inte längre coronatestas vid lindriga symtom.

84,0 procent av Sibboborna över 12 år fått den första vaccinationsdosen.
ÖN
13.09.2021 12:30 UPPDATERAD 13.09.2021 13:17
Det är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, dit även Sibbo hör, som utfärdat de nya anvisningarna.
Inom HUS-området krävs alltså coronatest i regel inte längre av fullt vaccinerade personer med lindriga symptom då det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen. Inte heller en person med lindriga symptom som har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående 6 månaderna behöver i regel söka sig till test.
Ändringen berör inte personer som har exponerats för viruset, jobbar inom social- och hälsovården och träffar kunder, bor eller jobbar på ett äldreboende, eller hör till riskgruppen för allvarlig coronainfektion. Dessa personer ska fortsättningsvis söka sig till coronatest även vid lindriga symptom.

Stabiliserat smittläge

När det gäller konstaterade fall av coronavirus överlag kan man i Sibbo konstatera att smittläget har stabiliserats något i jämförelse med situationen i början av augusti. Under de senaste veckorna har det konstaterats ett tiotal coronavirusfall per vecka i kommunen.
– I mitten av augusti verkade epidemiläget försämras snabbt men efter det har antalet smittfall börjat minska. Vi behövde lyckligtvis inte införa några nya restriktioner, säger kommundirektör Mikael Grannas i ett pressmeddelande.
Flera av dem som insjuknat i coronaviruset under den senaste tiden har varit ovaccinerade eller endast hunnit få en vaccindos.
– Vi uppmuntrar varmt Sibboborna att skydda sig själva genom att ta coronavaccinet. Det är mycket enkelt att vaccinera sig utan tidsbeställning på vaccinationsmottagningen i Nickby social- och hälsostation på lördagar, eller alternativt kan man boka tid på nätet till ett önskvärt vaccinationsställe. Vaccinerade personer kan tryggt njuta av kultur, resor, frihet och liv, säger Grannas.
I nuläget har 84,0 procent av Sibboborna över 12 år fått den första vaccinationsdosen och 67,5 procent har fått två doser.